Brussel wil verkoop auto's vrijgeven

De Europese Commissie wil de verkoop van auto's vergaand vrijgeven. Zij komt binnenkort met voorstellen waardoor ook supermarkten auto's mogen verkopen.

Door een eind te maken aan het systeem met exclusieve dealers kunnen volgens de Europese Commissie de prijzen van auto's omlaag. Commissiefunctionarissen gaven gisteren al enkele bijzonderheden prijs over de plannen van Eurocommissaris Mario Monti (Mededinging) om de concurrentie in de autoverkoop te bevorderen.

Monti heeft al eerder aangegeven dat hij een eind wil maken aan de huidige situatie in de autobranche, waarin fabrikanten te veel macht hebben over dealers ten nadele van de consumenten. De autofabrikanten hebben nog tot september gedeeltelijk dispensatie van de gangbare kartelwetgeving. Monti beboette al diverse fabrikanten, waaronder Volkswagen en DaimlerChrysler, omdat zij dealers hinderden die via eigen kanalen goedkoper auto's invoerden in de Europese Unie.

Volgens Monti's voorstellen kunnen dealers niet langer worden verplicht ook extra service aan te bieden. Daardoor zou het mogelijk worden dat ook supermarkten auto's verkopen. De verkoop van auto's via internet wordt door de voorstellen van Monti eveneens vergemakkelijkt. Autoverkopers zouden dan contracten met garages kunnen afsluiten. De fabrikanten moeten dergelijke onafhankelijke bedrijven officieel erkennen, als die aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen.

Autofabrikanten krijgen de mogelijkheid voor een exclusieve dealer te blijven kiezen, maar deze hoeven hun activiteiten niet meer tot een bepaald geografisch gebied te beperken. Dit kan de concurrentie sterk vergroten. Voorts krijgen dealers de mogelijkheid meer automerken aan te bieden. De autofabrikant kan dan alleen nog eisen dat zijn merk in de showroom een aparte plaats krijgt.

In het huidige distributiesysteem voor auto's bestaan grote prijsverschillen tussen EU-lidstaten. Groot-Brittannië, Duitsland en Oostenrijk zijn het duurst. Dat leidde ertoe dat bijvoorbeeld Duitsers in Italië een auto bestelden. Volkswagen kreeg een boete van 90 miljoen euro omdat het dit verhinderde. Wegens soortgelijke praktijken legde Brussel Opel Nederland ruim een jaar geleden een boete van 43 miljoen euro op.

De Europese Commissie buigt zich eind deze maand over Monti's voorstellen. Autofabrikanten zouden daarna een jaar de tijd krijgen om hun distributiesysteem aan te passen.