Akzo schrapt extra banen bij chemie

Chemieconcern Akzo Nobel gaat meer banen schrappen dan de eerder aangekondigde 2.000. Ook voert de onderneming de wereldwijde reorganisatie versneld uit.

Dat heeft bestuursvoorzitter C. van Lede vanochtend bekendgemaakt tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. De herstructurering heeft vooral betrekking op de sectoren verf en chemie. Volgens een woordvoerder van Akzo Nobel zijn de gevolgen voor Nederland beperkt. Hoeveel extra arbeidsplaatsen verloren gaan, wil hij niet zeggen. Het concern acht de ingreep noodzakelijk gezien ,,de snel dalende groeicijfers'' in de industrie, met name na de aanslagen in de Verenigde Staten van 11 september vorig jaar.

,,Er kan een les worden geleerd van de manier waarop ondernemingen reageren op zo'n abrupte verandering in vermeende economische zekerheid'', aldus Van Lede. ,,In tegenstelling tot de Verenigde Staten liet Europa de gebruikelijke vertraagde reactie zien. Blijkbaar moet eerst de werkloosheid omhoog gaan voordat regeringen maatregelen nemen. In Europa wordt door veel bedrijven pas actie ondernomen als het water aan de lippen staat.''

Akzo Nobel kondigde in juli al aan dat het 2.000 banen extra zou gaan schrappen bovenop de eerder aangekondigde 700. Door de slechte economische omstandigheden moet het bedrijf verder snijden in zijn werknemersbestand. Bij Akzo Nobel werken nu ruim 67.000 mensen. Het bedrijf haalde in 2000 een omzet van 14 miljard euro, de winst bedroeg 946 miljoen euro. Het bedrijf verwacht een zelfde winst voor het afgelopen jaar.

Tijdens het bekend maken van de laatste kwartaalcijfers bleek met name de winst van de disivies verf en chemie gedaald. Door de winstgroei bij de farmadivisie bleven de problemen beperkt, vergeleken met andere chemiebedrijven zoals DuPont en Basf.

In zijn nieuwjaarstoespraak noemde Van Lede het jaar 2001 ,,een ontnuchterende ervaring''. Verwachtingen voor dit jaar heeft hij niet. En vooruitkijkend zal 2002 voolgens hem gekenmerkt worden door ,,een ongewoon hoge mate van onzekerheid en het uitblijven van economische groei.''