Werkloosheid in Duitsland hoger

Het voor seizoensinvloeden gecorrigeerde aantal werklozen in Duitsland is in december verder gestegen met 6.000 tot 3,943 miljoen. In het westen van Duitsland kwamen er 11.000 werklozen bij, terwijl het aantal in het oosten zakte met 5.000. Dat heeft het Duitse arbeidsbureau vandaag bekendgemaakt. In procenten van de Duitse beroepsbevolking bleef de werkloosheid in december echter constant op 8 procent.

De toename van de werkloosheid met 6.000 personen was geringer dan analisten hadden verwacht. Toch sprak de directeur van het arbeidsbureau, B. Jagoda, van ,,een zwakke afsluiting van een zwak jaar''. Hij relativeerde de positieve ontwikkeling in het oosten. Die komt deels voor rekening van mensen die naar het westen verhuisden of daar een baan kregen.

Het niet-gecorrigeerde aantal werklozen steeg in december met 174.600 tot 3.963.500. Daardoor ging het percentage werklozen onder de beroepsbevolking omhoog van 9,2 naar 9,6. In het westen steeg het percentage van 7,4 tot 7,7 en in het oosten van 16,9 tot 17,6. Ten opzichte van december 2000 was de stijging 154.600.

De werkgelegenheid is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, in oktober (het meest actuele cijfer) met 19.000 afgenomen. En ten opzichte van oktober 2000 was de daling 52.000. Toch was over heel 2001 de werkgelegenheid met in totaal 38,76 miljoen mensen iets groter dan in 2000. Bondskanselier Schröder rekent er al lang niet meer op dat de werkloosheid onder de 3,5 miljoen uitkomt, een cijfer waar hij aanvankelijk zijn politieke lot aan verbond.