Werkgevers lijken van crècheleidsters te winnen

Voor de vierde keer in korte tijd staken de crècheleidsters. Morgen dreigt een CAO te worden beklonken die zij te mager vinden. En de minister zal die waarschijnlijk nog bekrachtigen ook.

Zelden hadden peuters zoveel macht als nu. Voor de vierde keer in korte tijd weten de 200.000 kinderen die door hun ouders naar de crèche worden gebracht, werkend Nederland in de problemen te brengen. Vandaag en ook morgen staken hun leidsters, althans een deel van de ruim dertigduizend werknemers in de kinderopvang, en worden opa's, oma's en roostervrije dagen ingezet om de nood te lenigen.

Zo'n drieduizend crècheleidsters legden vandaag het werk neer, zo'n zevenhonderd van hen werden vandaag verwacht in de Amsterdamse RAI om hun onvrede kenbaar te maken aan de werkgevers. Die besluiten morgen of ze akkoord gaan met het akkoord dat de werkgeversorganisatie, de Maatschappelijk Ondernemersgroep, in december sloot met vakbond De Unie, die slechts honderd leden telt in de sector, terwijl CFO en AbvaKabo samen elfduizend leden hebben.

De werkgevers bieden in het CAO-akkoord 5,5 procent loonsverhoging. Daarnaast hebben ze toegezegd akkoord te gaan met een nieuwe salarisregeling, die door een onafhankelijke commissie vastgesteld moet worden. Volgens de werkgeversorganisatie is er nu geen hiaat meer tussen de eisen van de bond en het bod van de werkgevers.

De grote vakbonden eisen een structurele loonsverhoging van 7 procent in een jaar en drie maanden. Dat is inclusief de loonsverhoging door de beoogde nieuwe salarisregeling. Daarnaast eisen ze dat bij ouderschapsverlof geen 25 procent maar 40 procent van het loon wordt doorbetaald, én de garantie van werkgevers dat de opleidingseisen voor crècheleidsters worden gehandhaafd.

De grote bonden, Abvakabo en CFO, zijn furieus over het akkoord dat vakbond De Unie heeft gesloten. Hoogstwaarschijnlijk wordt de CAO, hoewel niet wordt gesteund door het grootste deel van de werknemers, toch door de minister geldig verklaard voor de hele sector.

Het wantrouwen van de vakbonden tegenover de werkgevers is groot, het overleg heeft maandenlang vastgezeten. Dat ligt niet in de laatste plaats aan de verzakelijking die binnen de kinderopvang gaande is. Werkgevers zijn niet langer de gemeenten, maar veelal ondernemers met een winstoogmerk. Ze verhoogden dit jaar de prijs van de kinderopvang met 9 procent, meer dan uit loonsverhoging en inflatie verklaard kan worden.

De crècheleidsters anderzijds zijn zich aan het professionaliseren. Ze eisen gediplomeerde collega's, ook nu er een tekort aan leidsters bestaat. En ze willen vergeleken worden met bijvoorbeeld gehandicaptenleidsters in de welzijnssector. Als het aan de werkgevers ligt, worden crècheleidsters vergeleken met de veel goedkopere bewakingsbeamten en cateringmedewerkers. Het gaat tenslotte om zakelijke dienstverlening, zeggen de werkgevers.

De vakbonden wisten zich in dit conflict verzekerd van een machtige lobby, de tweeverdienende ouders. Die zijn weliswaar gedupeerd door de stakingen, maar willen het beste voor hun kind en zetten niet graag de relatie met de crècheleidster op het spel. De bonden konden zich daardoor veel permitteren. Ze weten zich bovendien gesteund door een rapport van onderzoeksbureau Deloitte & Touche, waarin wordt geadviseerd het maximum salaris te verhogen van 4.130 naar 4.540 gulden. Hun onderhandelingspositie wordt nog versterkt doordat er dit jaar 5.000 extra crècheleidsters geworven moeten worden om de beoogde uitbreiding van het aantal crècheplaatsen te kunnen bewerkstelligen.

Maar het ziet ernaar uit dat de werkgevers zich morgen achter het akkoord met De Unie scharen, en aan het langste eind hebben getrokken. Daarmee is tweeverdienend Nederland voorlopig uit de brand.