Subsidie voor energiebesparing

Staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting stelt in 2002 ongeveer 2,3 miljoen euro beschikbaar voor projecten om lage inkomensgroepen te helpen bij energiebesparing. Deze groep huishoudens zit volgens zijn departement in een vicieuze cirkel: ze hebben vaak geen geld om energiebesparende maatregelen te treffen, maar krijgen wel een hoge energierekening. Kenmerk van de regeling is dat de huishoudens niet direct het geld in handen krijgen, maar dat bepaalde projecten worden gesubsidieerd. Gemeenten, corporaties, energiebedrijven, huurdersorganisaties en buurtverenigingen kunnen tot 1 april 2002 projecten indienen. Per project is maximaal een bedrag van ongeveer 450.000 euro beschikbaar. Als op 1 augustus 2002 het geld is verdeeld, hebben de organisaties die subsidie kregen twee jaar de tijd om hun project af te ronden.