Robeco heeft moeilijk jaar achter de rug

Superbelegger Robeco heeft een matig jaar achter de rug. Het gelijknamige vlaggenschip van de vermogensbeheerder, het Robeco-fonds, realiseerde vorig jaar een negatief beleggingsresultaat van 17,5 procent.

Daarmee deed het fonds (aandelen wereldwijd) het slechter dan de benchmark, de MSCI-wereldindex die 15,3 procent terugviel. Het Robeco-fonds wist niettemin 617 miljoen euro nieuw geld op te halen bij beleggers. Door deze instroom werd de afname van het beheerd vermogen beperkt tot 8,75 miljard euro, een daling van 12,4 procent. Het totaal beheerd vermogen van Robeco groeide vorig jaar met 14,9 procent tot 105,1 miljard euro. Deze toename werd vooral veroorzaakt door de overname van Harbor Capital Investments, met een beheerd vermogen van 17 miljard euro, in de Verenigde Staten.

Robeco constateert dat het sinds 1973 en 1974 niet meer is voorgekomen dat wereldwijd de aandelenkoersen twee jaar op rij daalden. Vorig jaar was nog slechter dan 2000, en het slechtste jaar sinds 1974. De aandelenbeleggingen van Robeco daalden vorig jaar met 5,5 miljard euro. Daar stond een groei van 2,8 miljard euro tegenover van de vastrentende producten (obligaties).

Positieve resultaten werden er geboekt door de landenfondsen (aandelen) Mexico (28,8 procent), Australië (7,8 procent) en Maleisië (5,3 procent).

Robeco verwacht dat dit jaar het groeitempo van de wereldeconomie zal ,,aantrekken''. ,,Voor wat de aandelenbeleggingen betreft zou 2002 een goed jaar moeten worden.''

De vermogensbeheerder zet daarbij, in eerste instantie, vooral in op conjunctuurgevoelige aandelen uit onder meer de financiële waarden en technologie.

Robeco is in 2001 voor het eerst de markt opgegaan met een Europees hedge fund (fonds dat ook op koersdalingen speculeert) voor instituten. Volgens de vermogensbeheerder wordt hiermee ingespeeld op de groeiende behoefte onder institutionele beleggers. Het fonds heeft vooralsnog een beperkte omvang van 35 miljoen euro.