Proces-Miloševic: Del Ponte krijgt vijf maanden tijd

De aanklager van het Joegoslavië-tribunaal krijgt vijf maanden de tijd om in de rechtszaal bewijsmateriaal te presenteren tegen de Joegoslavische ex-president Slobodan Miloševic met betrekking tot oorlogsmidaden in Kosovo.

Dat heeft de Britse rechter Richard May vanochtend bepaald in de laatste voorbereidende zitting in deze zaak. Het Kosovo-proces begint op 12 februari.

Aanklager Carla Del Ponte had tot eind september de tijd willen hebben om honderdtien getuigen aan het woord te laten: slachtoffers, deskundigen en onderzoekers van het Joegoslavië-tribunaal. De rechter besliste dat dat aantal moest worden teruggebracht tot negentig. De rechter zei ook dat de aanklager van tevoren moet nagaan of getuigen niet met herhalingen zullen komen. Hij wil ook dat er tijdens het proces niet te uitvoerig wordt ingegaan op de historische context van het conflict tussen Serviërs en Albanezen in Kosovo. Bij eerdere rechtszaken in het tribunaal waren historici soms dagenlang aan het woord.

De rechter vroeg Miloševic of hij zeker wist dat hij zich niet wilde laten bijstaan door een advocaat of een eigen onderzoeker, en hij wilde weten of de verdachte zelf getuigen wilde oproepen.

Miloševic ging er niet op in. Net als tijdens eerdere voorbereidende zittingen zei hij dat het proces tegen hem alleen was bedoeld om de `oorlogsmisdaden' van de NAVO tegen Joegoslavië te rechtvaardigen, en dat het tribunaal niet neutraal was. De rechter liet hem niet uitpraten. ,,Tijdens het proces krijgt u alle gelegenheid om te zeggen wat u wilt, nu gaat het alleen over procedures.''

Er werd vanochtend lang gesproken over de vraag wat Miloševic mag weten over het bewijsmateriaal en de getuigenissen en wanneer hij die informatie krijgt. Het is gebruikelijk dat advocaten van verdachten van het tribunaal ruim van te voren weten wie er zal getuigen en welke verklaringen die getuigen eerder hebben afgelegd. Ze kunnen zich dan voorbereiden op het verhoor. Van de advocaten wordt verwacht dat ze vertrouwelijk omgaan met de informatie.

De aanklager stelde voor dat Miloševic, die het gezag van het tribunaal niet erkent, van een aantal getuigen pas hoort wie het zijn op de dag waarop de getuigen aan het woord komen. Van hem zou niet verwacht kunnen worden dat hij zorgvuldig met de informatie omgaat.

De rechter besliste dat Miloševic hoe dan ook de gelegenheid moest hebben om zich voor te bereiden. Hij zou uiterlijk tien dagen van te voren moeten weten wie er zal getuigen.

Net als tijdens eerdere zittingen in deze zaak leek Miloševic nauwelijks aandacht te hebben voor wat de aanklager en de rechter bespraken. De voormalige president van Joegoslavië keek opnieuw vooral naar de journalisten in de rechtszaal, en hij glimlachte één keer: naar de CNN-verslaggeefster Christiane Amanpour.