Nederlanders achter biotech in voedsel

Een meerderheid van de Nederlanders is, ondanks reserves, voorstander van verdere toepassing van biotechnologie in voedsel. De overheid moet wel meer voorwaarden stellen om voedselveiligheid te garanderen.

Dat blijkt uit het eindrapport dat de commissie-Terlouw vandaag presenteert over de publieke opvatting over de toelaatbaarheid van biotechnologie. D66-senator Jan Terlouw organiseerde dit debat het afgelopen jaar in opdracht van het kabinet. Hoorzittingen met deskundigen, dieptegesprekken met 150 `gewone' burgers, debatten op scholen en met andere organisaties en advertentiecampagnes waarop ruim 26.000 krantenlezers reageerden moesten duidelijk maken hoe Nederlanders denken over biotechnologie.

Uit alle soorten onderzoek blijkt volgens de commissie dat Nederlanders weliswaar ,,zeer gereserveerd'' staan tegenover genetische modificatie van voedsel, maar niet categorisch afwijzend. Uit verschillende ,,representatieve publieksmetingen'' bleek dat tussen de 62 en 68 procent zich ,,zorgen'' maakt. Ongeveer 43 procent is om die reden ,,meer tegen dan voor'' verdere ontwikkeling van biotechnologie. De rest is voor, maar het merendeel van die mensen verbindt er wel voorwaarden aan. Zo'n 26 procent is ronduit vóór. Uit de reacties op de krantenadvertenties kwam een negatiever beeld naar voren: 69 procent noemde de toepassing van biotechnologie in voedsel ,,niet gewenst''. De veelal onbekende gevolgen van genetische modificatie op lange termijn spelen daarbij een rol.

Opvallend is volgens de commissie-Terlouw dat Nederlanders in hun reacties op voorbeelden van biotechnologische toepassingen eerst vragen naar nut en noodzaak. De vragen `waar het goed voor is' en wat de alternatieven zijn, zijn doorgaans belangrijker dan principieel verzet uit ethische overwegingen, volgens Terlouw. De commissie noemt het om die reden ,,opmerkelijk'' dat de commerciële sector het publiek tot nu toe niet heeft kunnen overtuigen van de voordelen van biotechnologische toepassingen. ,,De publieke opinie is gevoelig voor de luide stem van milieuorganisaties'' die de nadruk leggen op de risico's.

Deze organisaties haakten vorig jaar af in het debat, omdat het volgens hen te weinig aandacht besteedde aan de tegenstanders en aan de voor- en nadelen voor ontwikkelingslanden. Volgens Terlouw is `zijn' debat gecompliceerd, omdat biotechnologie ,,de meeste mensen geen donder schelen'' kan, zoals hij het maandag in de Staatscourant verwoordde.

gezapig: pagina 3