Kindercentra gesloten door CAO-conflict

De AbvaKabo schat dat er vandaag bij 230 kindercentra in meer of mindere mate is gestaakt. Donderdag wordt er bij zeventig andere centra gestaakt. Het is inmiddels voor de vierde keer in korte tijd dat er in de kinderopvang wordt gestaakt.

Ruim achthonderd kinderleidsters zijn woensdagmorgen rond elf uur bijeengekomen in de Amsterdamse RAI om te demonstreren voor een betere CAO in de kinderopvang.

De opkomst is hoger dan de organiserende vakbonden AbvaKabo en CFO hadden verwacht. Zij dachten dat na de vakanties minder mensen bereikt konden worden. Deze bonden zijn het oneens met de CAO die de werkgevers donderdag naar verwachting afsluiten met de kleinere vakbond De Unie. Zij vinden het loon en de eindejaarsuitkering te laag.

De protestbijeenkomst in de RAI begon met enkele fluitconcerten voor de werkgevers en verloopt in een gemoedelijke sfeer. Gekleed in T-shirts van de Abvakabo en CFO praat een groep die bijna uitsluitend bestaat uit jonge vrouwen, elkaar bij. Enkelen hebben zwarte hoeden en geschminkte tranen, als treurige Pierrots. Allen hebben zich als staker ingeschreven, zodat ze hun loon krijgen doorbetaald van de vakbonden.

Naast de bijeenkomst in Amsterdam zijn er kleinere protestbijeenkomsten in onder meer Rotterdam en Groningen.

De bonden willen 7 procent structurele loonsverhoging, verdeeld over dit jaar en volgend jaar. De werkgevers bieden 4 procent structureel plus 1,5 procent eenmalig.

De onderhandelaar van AbvaKabo, J.Dieten, kan zich opwinden over het akkoord dat De Unie met de werkgevers heeft afgesloten. ,,Hun invalonderhandelaar heeft ingestemd met minder loonsverhoging dan de werkgevers eerder hadden geboden'', stelt hij. ,,Als die afspraak algemeen gaat gelden, zijn de problemen in de kinderopvang niet opgelost.''