Kamer kritiseert Netelenbos over NS

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft kritiek op de handelwijze van minister Netelenbos (Verkeer) bij de benoeming van vier overheidscommissarissen bij NS.

VVD, CDA, D66 en GroenLinks vinden dat de minister in strijd handelt met het voornemen van het kabinet om het instituut overheidscommissaris af te schaffen.

Begin januari heeft Netelenbos vier topambtenaren (twee van haar eigen departement en twee van Financiën) aangesteld in een nieuwe raad van commissarissen bij NS, om de raad van bestuur te controleren. Met de benoeming van de ambtelijke zwaargewichten wil de minister meer greep op het ontspoorde bedrijf krijgen.

Gisteren werd echter bekend dat de vier commissarissen zich op hun respectieve departementen formeel niet meer met NS mogen bemoeien, dit om de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De commissarissen moeten formeel het belang van het bedrijf behartigen, maar zij zijn nog in dienst van de overheid, die een tegengesteld belang kan hebben.

Met de benoeming van de ambtelijke zwaargewichten wil de minister meer greep op het ontspoorde bedrijf krijgen.

Kamerlid Van Walsem (D66) wil dat Netelenbos de vier ambtenaren zo snel mogelijk vervangt voor mensen buiten de overheid. ,,Dit staat haaks op het beleid dat het kabinet al een jaar uitdraagt. Dit vergroot de onduidelijkheid bij de spoorwegen alleen maar. De minister neemt ene buitengewoon groot risico door alle verantwoordelijkheid naar zich toe te trekken.''

,,Een buitengewoon gekunstelde constructie zonder enig nut'', meent het Tweede-Kamerlid Voûte (VVD). ,,Het enige argument dat ik kan bedenken om hier wel mee akkoord te gaan is, dat NS nu echt op het goede spoor gezet moet worden. Maar het is dan wel voor het allerlaatst dat we op deze manier ambtenaren bij een bedrijf plaatsen.'' Haar collega Wijn (CDA): ,,De consistentie in het regeringsbeleid is volledig zoek. Wat wil de regering nu precies met de overheidscommissaris? Netelenbos heeft tot nu toe altijd gezegd dat ze formeel geen invloed kan uitoefenen via overheidscommissarissen. Nu blijkt dat ze informeel wel degelijk druk kan uitoefenen op de NS.''

Het Kamerlid Vendrik (GroenLinks): ,,Dit is een vreemde gelegenheidsoplossing die botst met de bedoeling van de staat.'' Alleen de PvdA staat volledig achter de keuze van partijgenote Netelenbos. Kamerlid Witteveen: ,,Dit is een tijdelijke oplossing. De minister moest snel handelen. Deze mensen hebben verstand van de publieke zaak, dus ik ben niet zo benauwd over deze keuze.''