India telt 20 miljoen nieuwe landgenoten

De Indiase bevolking is vandaag met twintig miljoen mensen toegenomen. Niet door natuurlijke groei, maar door de verandering van de Wet op emigratie. Deze wet stelde dat wie India verliet en een andere nationaliteit aannam, automatisch het Indiase staatsburgerschap verloor.

Daar komt men nu op terug. Amerikaanse, Canadese, Britse, Australische en Nieuw-Zeelandse Indiërs mogen nu naast hun eigen paspoort ook een Indiaas paspoort dragen. Ze hoeven dus nooit meer een visum aan te vragen om naar hun moederland te komen en ze mogen vrijelijk en onbeperkt in India investeren.

Dat deden de twintig miljoen Indiërs die verspreid zijn over 136 landen al vrij genereus. Vorig jaar brachten ze 80 miljoen dollar naar India, maar dat was vijf jaar eerder nog 715 miljoen dollar. De afname was te wijten aan allerlei restricties die buitenlanders worden opgelegd om in India een bedrijf te beginnen of onroerend goed te verwerven. Die restricties zijn nu opgeheven.

Toch heeft India bij de toekenning van de dubbele nationaliteit niet alleen economische beweegredenen, zei premier Vajpayee gisteren. Het gaat om een impuls om deel te blijven nemen aan de Indiase cultuur, alsook om de erkenning van het succes van Indiërs in het buitenland. Voortaan zal elke negende januari de dag van de diaspora zijn.

Twistpunt was echter de deelname aan de Indiase politiek. Indiase politici vreesden lange tijd dat rijke Indiërs uit het buitenland hier de verkiezingen danig zouden kunnen beïnvloeden. Dat blijkt al uit de ruimhartige steun die buitenlandse Indiërs geven aan hindoe-extremistische bewegingen als de RSS. Zelfs uit Nederland kwam in 1992 een miljoen gulden voor de bouw van een hindoetempel in Ayodhya, waar een moskee door militante hindoes was verwoest.

Maar nu is de knoop doorgehakt: Indiërs in diaspora zullen niet mogen deelnemen aan de politiek. Ze krijgen geen stemrecht en ze mogen zich niet verkiesbaar opstellen.

Overigens zullen niet alle Indiërs in diaspora een Indiaas paspoort mogen aanvragen. Indiërs die vóór de onafhankelijkheid in 1947 zijn vertrokken, zoals bijvoorbeeld de hindoestanen in Mauritius, Suriname en Nederland, zullen het moeten doen met een `certificaat' waarop met grote letters de status van `PIO' zal worden verleend: `Person of Indian Origin'.