`Geld maakt wél gelukkig'

De bekende dooddoener `geld maakt niet gelukkig' – veel gebruikt als iemand iets wint of juist verliest – lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Britse wetenschappers van de Universiteit van Warwick zijn tot de conclusie gekomen dat poen wel degelijk gelukkig maakt.Volgens de resultaten van het omvangrijkste onderzoek tot nu toe naar de psychologische effecten van rijkdom kunnen winsten van nog geen 1.620 euro leiden tot een tijdelijke stijging van het gevoel van welbehagen. Ruim 1,6 miljoen euro is het minimumbedrag om mensen permanent geluk te bezorgen, aldus de wetenschappers die in tien jaar 9.000 Britse families onder de loep namen.

,,We hebben een sterk verband gevonden tussen het binnenstromen van geld en een verhoging van het gevoel van geluk en psychologische gezondheid van de doorsneemens'', aldus onderzoeksleider professor Andrew Oswald. ,,We hebben berekend dat om een gewone Brit om te toveren in een zeer gelukkige Brit er minimaal 1 miljoen pond nodig is.''

Hij waarschuwt mensen geen banken te gaan beroven of een workaholic te worden. Geld is niet het snelste pad naar geluk. Een goed huwelijk, goede gezondheid en een leuke baan zijn veel sterkere stimulansen voor een goed gevoel. Echtscheiding levert omgerekend evenveel schade op aan het geluk als een salarisverlaging van 60.000 pond. Slechte gezondheid levert verliezen op tot omgerekend 200.000 pond per jaar.