Duitse uitkering populair

Slechts een paar procent van alle 21.000 Nederlandse aanvragen voor een uitkering uit het Duitse fonds voor ex-dwangarbeiders, zal worden gehonoreerd. Dat zegt de Stichting Burgeroorlogsgetroffenen (SBO), die sinds kort gefuseerd is met de Stichting 1940-1945.

De termijn voor de aanvragen sloot met de jaarwisseling. Inmiddels hebben twee mensen geld gekregen. De helft van alle aanvragen is inmiddels door de SBO doorgezonden naar de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) in Genève, die beslist.

Het fonds werd gevuld door de Duitse overheid en het bedrijfsleven bij onze oosterburen. Het bepaalde destijds dat mensen of 5.000 of 15.000 Duitse marken konden ontvangen, afhankelijk van hun toenmalige situatie.

Het is steeds duidelijk geweest dat de maatstaven waaraan ex-dwangarbeiders moeten voldoen, zo hoog zijn dat er slechts een handvol mensen voor in aanmerking komt. De SBO heeft daar steeds opgewezen. ,,Er zijn wel degelijk nog mensen die te veel hoop koesteren, maar ook mensen die zeggen: niet geschoten is altijd mis.''

Er zijn overigens volgens de SBO ook mensen die geen zin meer hebben in het aanvragen van een uitkering. ,,Het invullen van zo'n formulier roept weer allerlei herinneringen op en dan is het misschien voor niks.''