`Coulance van Schiphol trekt drugskoeriers'

Het coulante drugsbeleid op Schiphol, waarbij drugskoeriers nagenoeg ongemoeid worden gelaten, heeft vorig jaar tot een aanzienlijke stijging van het drugstoerisme geleid.

Dat schrijft het douanepersoneel in onderlinge memo's en correspondentie met hun management.

Kleine drugskoeriers geven bij douanepersoneel openlijk aan dat zij het risico wel aandurven omdat er toch nauwelijks gecontroleerd wordt. Sommige koeriers reizen meerdere keren per jaar ongemoeid tussen Schiphol en Curaçao heen en weer.

De manier waarop drugssmokkelaars vaak ongehinderd hun gang kunnen gaan, wordt in die correspondentie ,,eerder regel dan uitzondering'' genoemd en ,,voor ons zeer frustrerend en verontrustend.'' In één geval, zo staat in een memo, ging een vrouw vrijuit met 14 kilo cocaïne in haar bagage. ,,Ze kreeg een bewijs van inbeslagname mee en mocht vertrekken.''

Het cellentekort is maar ten dele de oorzaak van het heenzenden van door de douane betrapte drugssmokkelaars, aldus de briefschrijvers. Onderbezetting van het speciale Schipholteam, verantwoordelijk voor de afhandeling van betrapte drugssmokkelaars, leidt er vaak toe dat justitie zelfs niet in staat is om drugskoeriers na aanhouding voor verhoor en verdere afhandeling op te halen. Douanepersoneel moest eind vorig jaar een nacht lang verdachten op het middenstuk van Schiphol opsluiten. ,,We zijn geen bewakers en zijn daar ook niet voor opgeleid'', aldus `weekbrief week 50' van het Technisch Team van douanepersoneel. Het kan leiden tot gevaarlijke situaties voor zowel de betrokken douaniers als de arrestanten.

Een douanewoordvoerder zegt de strekking van de brieven te onderschrijven. ,,We staan met de rug tegen de muur, het gevoel van onmacht bestaat douanebreed. Zeker als het gaat om situaties waarbij douanepersoneel aangehouden drugskoeriers zelf op Schiphol moet bewaken. Het gaat om plichtsgetrouw personeel dat haar werk wil doen, maar elders in de keten loopt het vast.'' Het ministerie van Justitie is volgens de douanewoordvoerder vorig jaar al op de hoogte gesteld van de `onhoudbare situatie op Schiphol' en de onvrede daarover onder het personeel. Dat is volgens hem, ook op het departement, gebeurd op het hoogste ambtelijke en politieke niveau. In de correspondentie wordt gerefereerd aan drie collega-douaniers die recent moesten opstappen wegens wangedrag. Volgens een douanewoordvoerder gaat het daarbij om drie collega's die inmiddels veroordeeld zijn wegens lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze waren zelf betrokken bij drugssmokkel via Schiphol.

Verder wordt in die brief geklaagd over mondelinge instructies ,,van verscheidene teamleiders om uiterste terughoudendheid te betrachten bij vluchten uit risicogebieden voor wat betreft verdovende middelen.'' Drugskoeriers lopen inmiddels zelfs risico's als gevolg van die coulante houding op Schiphol. Afnemers in het Nederlandse criminele circuit geloven hun relaas over de in beslag genomen drugs zonder aanhouding of dagvaarding niet. Soms zijn smokkelaar daarom zo bang dat ze Nederland vervolgens niet eens meer in durven. ,,Als buitenstaander is het ook niet te geloven of te verkopen aan de burgers in Nederland.''

Het parket van procureurs-generaal wilde vanochtend niet ingaan op de in de brieven geuite kritiek. Minister Korthals wil binnen een week duidelijkheid over de vermeende heenzending van de vrouw die betrapt was met 18 kilo cocaïne in haar bagage. Hij wil ook weten of het hier een incident betrof of vaker voorkomende praktijk.