`Allochtonen in Almere in aparte wijken'

Drie woningbouwverenigingen in Almere willen allochtonen bij elkaar laten wonen in eigen buurten. De gemeente Almere reageert afwijzend op het voorstel.

De woningbouwverenigingen voorzien voor de komende jaren een grote toestroom van allochtonen, vooral uit Amsterdam, en vinden dat het huisvestingsbeleid in Almere hierop toegesneden moet worden. Hun voorstel is opgenomen in het Beleidsplan 2002-2004 van woningstichting Wonen Voor Allen (WVA). ,,Almere is een groeistad. Er wonen hier 150.000 mensen, maar dat aantal zal in de toekomst verdubbelen'', zegt Ron de Haas, directeur van WVA. ,,De bevolking wordt steeds multicultureler. Nu is 20 procent allochtoon, straks ruim 30 procent. Dat roept spanningen op tussen bevolkingsgroepen.'' De woningbouwverenigingen Groene Stad Almere en Goede Stede hebben zich bij het WVA-initiatief aangesloten.

A.W. Bijl, wethouder wonen in Almere, vindt het ,,prima'' dat de corporaties het onderwerp op de politieke agenda willen plaatsen. Maar over het voorstel zelf is hij niet te spreken. ,,Dit plan roept bij mij grote weerstand op. Ik denk er ook niet over om de huisvestingsregels aan te passen. Wij kunnen toch niet voor de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse inwoners van Almere uitmaken wat hun woonwensen zijn?''

De Haas van woningcorporatie WVA vindt dat er op het gebied van volkshuisvesting weinig initiatieven zijn die worden toegespitst op allochtonen. ,,Bij het toewijzen van woningen wordt rekening gehouden met twee criteria: inkomen en gezinsgrootte. Allochtone afkomst speelt geen rol. En dat terwijl uit onderzoek, onder meer van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, blijkt dat allochtonen graag bij elkaar willen wonen.''

Volgens De Haas is het nog niet zover dat er ,,een blauwdruk'' klaarligt voor een eventuele allochtone buurt. ,,Maar we willen het onderwerp in de politiek bespreekbaar maken. We zien her en der in Almere concentraties ontstaan van allochtonen, vaak met veel kinderen. Dat moeten we niet overlaten aan het toeval. Die buurten hebben vaak geen passende faciliteiten, zoals een moskee of een hangplek voor jongeren.''

De Haas zegt niet bang te zijn dat het concentreren van allochtonen in buurten hun integratie zal belemmeren of zal leiden tot gettovorming. ,,Je moet die buurten niet te groot maken. Ik denk aan enkele honderden allochtonen bij elkaar, met eigen voorzieningen. Maar wel als onderdeel van een grotere wijk.''

Wethouder Bijl vindt dat de corporaties eerst eens moeten overleggen met allochtonen in Almere. ,,Doorgrondt het vraagstuk eens helemaal en leg een plan neer dat je samen met de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap hebt gemaakt. De corporaties redeneren vanuit het probleem, spanningen in buurten, in plaats vanuit aandacht voor verschillende woonwensen'', aldus Bijl.