`Zet het leger in tegen cellentekort'

Het personeelstekort in de gevangenissen is zo nijpend dat minister Korthals (Justitie) moet overwegen het leger in te schakelen. Dat bepleit het Tweede-Kamerlid B. Dittrich (D66). Hij zegt dit in reactie op de oproep van PvdA-fractievoorzitter A. Melkert om de capaciteit op Schiphol met honderd cellen uit te breiden.

Melkert bepleitte dat gisteren tijdens een nieuwjaarsrede in Westerbork. Op Schiphol wordt een beperkt aantal drugskoeriers met een dagvaarding naar huis gestuurd, omdat er onvoldoende cellen zijn. Uitbreiding van het aantal cellen is alleen mogelijk als er voldoende bewakingspersoneel voorhanden is, zo bevestigt een woordvoerster van Justitie. Ook zal het enige tijd vergen voordat een dergelijke uitbreiding gerealiseerd is.

Personeelsgebrek is het grootste obstakel voor meer cellen, aldus Dittrich. Er zijn volgens hem nu al cellen beschikbaar, zoals in de Bijlmerbajes en in een aantal jeugdinrichtingen die als gevolg van gebrek aan personeel gesloten zijn. Dittrich gaat ervan uit dat inzet van het leger soelaas kan bieden. ,,Want wat er nu gebeurt op Schiphol, zal leiden tot een aanzuigende werking in het drugsverkeer. Militairen moeten kunnen worden ingezet als aanvulling op gevangenispersoneel dat wel aanwezig is.''

De CDA'er Rietkerk onderschrijft het pleidooi van Dittrich om desnoods het leger in te schakelen voor bewakingstaken. ,,Daarbij geldt wel als voorwaarde dat zij daarvoor afdoende moeten zijn opgeleid.''

Volgens Rietkerk moeten mobiele cellen zoals portacabines een oplossing bieden voor het tekort op Schiphol. Justitie zegt de inzet van dergelijke mobiele cellen voorlopig niet te overwegen, aldus de woordvoerster.

Reguliere uitbreiding van het aantal cellen zoals Melkert nu heeft voorgesteld, zal volgens haar in verband met de daarvoor benodigde procedures en vergunningen een langetermijnkwestie zijn. Melkert zelf was vanochtend niet bereikbaar voor onderbouwing van zijn voorstel. Volgens zijn woordvoerster zal de PvdA minister Korthals schriftelijk om voorstellen vragen die uitbreiding van het aantal cellen op Schiphol mogelijk maken.