Werkvergunning Antillen afgeschaft

Vanaf komende maandag hebben Nederlanders en Arubanen die zich op de Nederlandse Antillen willen vestigen, geen werk- en verblijfsvergunning meer nodig. Het afschaffen van de verblijfsvergunning was vorig jaar al door het parlement goedgekeurd, maar het schrappen van de werkvergunning liep vertraging op. Diverse eilanden waren bang dat het openen van de grenzen een bedreiging zou vormen voor de plaatselijke werkgelegenheid. Vastgelegd is nu dat de eilandbesturen zelf per sector kunnen bepalen of een vergunning wordt verstrekt, afhankelijk van de beschikbaarheid van lokale krachten.