Roemeens partijblad terug

Het vroegere Roemeense partijblad Scânteia (De Vonk), dat in 1989 mèt het regime van Nicolae Ceausescu ten onder ging, verschijnt weer, als partijblad van de Roemeense Arbeiderspartij. Deze partij ziet zich als opvolgster van de Ceausescu's communistische partij. Scânteia bepleitte in de eerste nummers van zijn tweede leven socialisme in combinatie met een markteconomie en een meerpartijensysteem.