Kleine ledenwinst FNV na fusie

Het ledental van de FNV is vorig jaar met bijna 8.000 toegenomen. Dit is vooral toe te schrijven aan aansluiting van de Marechaussee Vereniging bij de vakcentrale, wat ongeveer 5.000 extra leden opleverde op een totaal van zo'n 1.234.000 leden.