Images

De smaakvolle cd-rom Images bevat een eerbetoon aan de body-sculptures van Noam Ben-Jacov door de fluitiste Eleonore Pameijer.

Geïnspireerd door het plooibare vormenspel van de mobiele draadplastieken droegen vijf componisten bij met een fluitsolo van gemiddeld acht minuten speelduur.

Danseres Andrea Beugger en choreografe Beppie Blankert zijn tevens betrokken aan deze fusie van muziek, beeldende kunst, beweging en lichtspel. De meest beweeglijke bijdrage is die van Jacob ter Veldhuis die in Lipstick voor een versterkte fluit met ghettoblaster samples uit Amerikaanse talkshows toevoegt.

Sterk contrasterend daarmee zijn de andere stukken, die voornamelijk klankverkenningen bevatten in uitgesproken lyrische zin. Sinta Wullur in Promenade herinnert aan Indiase meditatieve muziek, Martijn Padding in So-Solo laat de piccolo allerminst, zoals gebruikelijk, virtuoos snerpend uithalen en ook Calliope Tsoupakis en Paul Termos zijn nergens uit op een opppervlakkige virtuositeit.

Overbodig op te merken dat de werken ontstonden in een nauwe samenwerking met de opdrachtgeefster die zowel de fysieke ritmiek van Lipstick als al die overige zangerige composities al naar behoefte fantasierijk verdroomd dan wel sereen strak uitspeelt.

Images. Eleonore Pameijer (fluit). Werken van Ter Veldhuis, Wullur, Padding, Tsoupakis en Termos. NM92122DDD.