Hockeybond gaat verloedering te lijf

Een speciaal daartoe in het leven geroepen commissie onderzoekt in hoeverre een groep aanhangers van hockeyclub HCKZ zich vorige maand schuldig heeft gemaakt aan verbaal wangedrag tijdens het competitieduel tegen Amsterdam (2-4).

Op basis van de uitkomsten besluit de hockeybond (KNHB) of het tot een tuchtzaak zal komen. Het bestuur van de Haagse hoofdklasser moet nog deze week een schriftelijke verklaring indienen bij de commissie.

Scheidsrechter Michiel Brüning onderbrak de wedstrijd, de laatste voor het begin van de winterstop, vijf minuten voor tijd na vermeende misdragingen van een aantal supporters van de huidige koploper in de mannenhoofdklasse. ,,Grievende, op de persoon gerichte opmerkingen', constateerde Brüning, die de scheldwoorden opnam in zijn wedstrijdrapport en het duel na een korte afkoelingsperiode hervatte.

Betrokkenen wezen enkele oud-internationals van HKCZ, onder wie voorzitter Ties Kruize, aan als `daders' van de kwetsende spreekkoren. Maar volgens Kruize was ,,van onoirbaar gedrag geen sprake'. Na afloop van het duel in het Wagener-stadion wisselde het voormalige strafcornerkanon niettemin geruime tijd van gedachten met Brüning.

Ironisch genoeg valt het incident samen met de start van de door de KNHB geïnitieerde campagne Sportiviteit en Respect, bedoeld om de normvervaging tegen te gaan. Aanleiding voor de actie is het toenemende (verbale) wangedrag in en langs de hockeyvelden, waarmee vooral de scheidsrechters steeds vaker worden geconfronteerd.

Oorzaken zijn volgens bondsdirecteur Johan Wakkie onder meer de stijgende publieke belangstelling en de toegenomen belangen, zeker in de hoofdklasse. ,,Gevolg is dat wij onszelf de vraag zijn gaan stellen hoe we dergelijke wedstrijden in de toekomst moeten organiseren en of we wellicht niet moeten overgaan tot strengere, preventieve maatregelen.'

Met de actie hoopt de bond niet alleen spelers en coaches, maar ook ouders en publiek tot bezinning aan te zetten. Wakkie: ,,We willen mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheden. Bijvoorbeeld op het alcoholgebruik, met het oog onder meer op de terugreis.'