FNV worstelt met rol van werkgever

De FNV-CAO heeft opleidingscentrum FNV Formaat in financiële problemen gebracht. Door de gunstige verlofregelingen, naast te hoge overheadkosten, heeft de stichting het afgelopen jaar een verlies van 3,5 miljoen gulden geleden, op een exploitatie van 29 miljoen. Het betaalde ouderschapsverlof en het sabattical leave hebben de arbeidsproductiviteit ernstig in het gedrang gebracht. Bovendien groeide het bedrijf het afgelopen jaar minder dan verwacht.

Het opleidingscentrum, dat trainingen verzorgt voor de vakbonden en voor ondernemingsraden binnen het bedrijfsleven, is een grootscheepse reorganisatie aan het voorbereiden. Van de 230 werknemers moeten er het komende jaar naar schatting 10 tot 20 verdwijnen, en het is niet zeker dat dat zonder gedwongen ontslagen kan, zegt H. van der Ploeg, die de belangen behartigt van de werknemers bij de vakbond. En in de CAO worden aanpassingen gemaakt voor FNV Formaat, die de verloven niet laat verdwijnen maar de werkgever meer zeggenschap geeft over de periode waarin ze worden opgenomen.

FNV worstelt. De grootste werknemersorganisatie in het land heeft het moeilijk met zijn rol als werkgever. Bij FNV Bondgenoten moeten er 45 van de 675 arbeidsplaatsen verdwijnen. Bij FNV Bouw verdwijnen er 8 arbeidsplaatsen. En FNV Ledenservice komt financieel onder grote druk te staan doordat de bezuinigende bonden minder diensten zullen afnemen. Overigens is Ledenservice vorig jaar al uit de CAO gestapt omdat het bedrijf die te duur vond, en de directie bovendien aan de prestatiebeloning wilde. Dat was tegen het zere been van de vakbond.

Van der Ploeg heeft het druk met alle reorganisaties, en ziet hoe FNV zich van zijn rol als werkgever kwijt. ,,Ik heb er niet altijd bewondering voor'', zegt hij daarover. ,,Er wordt eindeloos geaarzeld voordat ze werknemers vertellen waar ze aan toe zijn. Het combineren van het sociale gezicht met het nemen van harde maatregelen gaat ze slecht af'', aldus Van der Ploeg.