Diefstal in winkel groeit 20 procent

De schade door winkeldiefstal is vorig jaar met 20 procent toegenomen. In 2001 werd voor 410 miljoen euro (902 miljoen gulden) aan artikelen gestolen, zegt de Projectgroep Aanpak Winkelcriminaliteit.

Voorzitter H. van der Geest pleitte vanmiddag bij de presentatie van de cijfers voor een harde repressieve aanpak en een hoge pakkans van winkeldieven.

Naast de diefstallen, leed de winkelbranche afgelopen jaar 270 miljoen euro (594 miljoen gulden) schade door inbraken, overvallen en vernielingen. PlatformDetailhandel.nl, het overkoepelend orgaan van deze bedrijfstak, weet de toename aan de algemene trend van stijgende criminaliteit, verminderde aandacht van politie en krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er minder controle is in winkels.

Vanmiddag kondigde de detailhandel maatregelen aan om artikelen in winkels beter te beveiligen tegen diefstal. Het aantal artikelen dat met bijvoorbeeld een label en metalen strip wordt uitgerust, zal volgens Van der Geest binnen drie jaar toenemen van 5 procent naar 20 à 25 procent.

Om de invoering hiervan goed te laten verlopen en de consument te beschermen tegen ongewenst alarm, zijn de voorwaarden voor een succesvolle uitbreiding van de beveiliging in winkels vastgelegd in een Gedragscode Bronbeveiliging Nederland, die werd overhandigd aan VVD-Kamerlid Hella Voûte.

Van der Geest vroeg de politiek om meer aandacht voor winkeldiefstal. De detailhandel wil extra politie, hogere straffen voor winkelcriminelen en een eenvoudiger manier om aangifte bij de politie te doen. Van der Geest stelde fiscale compensatie voor van de kosten die winkeliers maken voor hun beveiliging. Vorig jaar gaf de detailhandel 230 miljoen euro (506 miljoen gulden) uit aan beveiligingsmaatregelen.

De organisatie was tevreden over de daling van de overvallen op winkels. In het derde kwartaal van 2001 daalde dat met 27 procent ten opzichte van 2000. De afname wordt vooral veroorzaakt door een hogere pakkans, doordat meer politieagenten werden ingezet.