Aartsbisschop Carey vertrekt

De aartsbisschop van Canterbury, George Carey, heeft vanmorgen aangekondigd in november, als hij 67 jaar wordt, zijn functie als geestelijk leider van de 70 miljoen anglicanen neer te leggen. Hij had nog drie jaar kunnen aanblijven. Sinds het begin van Carey's ambtsperiode in 1991 is het aantal anglicaanse kerkgangers met een kwart gedaald. In die periode werden ook de eerste vrouwelijke priesters gewijd. Tot de kandidaten voor de opvolging van de 103de aartsbisschop van Canterbury behoort de in Pakistan geboren bisschop van Rochester en islam-kenner Michael Nazir-Ali, die de voorkeur van Carey geniet. Andere kandidaten zijn de in verband met zijn standpunt over homoseksualiteit voor velen te liberale theoloog Rowan Williams en de meer traditionele bisschop van Londen, Richard Chartres, een vriend van de koninklijke familie, vooral van kroonprins Charles.