Wiegel wil aanpak `bureaucraten'

Voorziter H. Wiegel van Zorgverzekeraars Nederland wil dat minister Borst (Volksgezondheid) ,,een einde maakt aan het bureaucratengedrag'' van het College Tarieven Gezondheidszorg (CTG). Wiegel laakte in zijn nieuwjaarsrede vanmiddag in Zeist de formele opstelling van het CTG inzake een experiment van zorgverzekeraar CZ onder 125 huisartsen in Zuid-Limburg. Deze schrijven bij wijze van proef gedurende zes maanden zuiniger medicijnen voor en gebruiken het vrijkomende geld voor een hogere vergoeding van hun nachtdiensten. Het CTG acht dit experiment, dat met goedkeuring van minister Borst tot eind januari loopt, in strijd met wettelijke regels. Voor zorgverzekeraars is het de ,,proof of the pudding'', aldus Wiegel, ,,voor het waarmaken van meer verantwoordelijkheid'' in het terugdringen van de jaarlijks stijgende geneesmiddelenkosten.