Ruimtetekort 2

Op oudejaarsdag verhaalt ons René Hoksbergen over de volheid van Nederland. De bekende items van verdwijnende weilanden, toenemende files. Geconstateerd wordt de door het CBS voorspelde toename tot maximaal 18 miljoen inwoners in 2030. Dan wordt de aanbeveling gedaan deze eens serieus te bekijken, want de verwachting ,,veronderstelt namelijk dat slechts 14.000 asielzoekers per jaar worden toegelaten en er is geen rekening gehouden met het hogere geboortecijfer onder allochtonen''. Gelukkig komt deze hoogleraar ook tot oplossingen: Markerwaard als optie, tunnels voor het verkeer en parkeergarages en ,,elk proces van bevolkingstoename uiterst kritisch volgen'', waarna de kwaliteit van leven ter sprake wordt gebracht.

Mogen we van hoogleraar adoptie Hoksbergen dan misschien ook vernemen welke processen precies kritisch moeten worden gevolgd, en wat het volgen van die processen voor zin heeft? Of bedoelt hij dat dat volgen moet uitmonden in het niet langer toelaten van enige asielzoeker en terugbrengen (op welke wijze dan?) van het geboortecijfer onder allochtonen naar nihil? Mogen we van onze wetenschappers niet eisen dat zij tot verdergaande gedachtevorming komen dan in dit artikel is verwoord? Zoals het nu gepubliceerd is, is het een non-artikel, dat ruimschoots achterwege had kunnen blijven.