Minder beurskoersen in krant, meer via nrc.nl

Vanaf vandaag worden de pagina's met beurskoersen vernieuwd. De dagelijkse omvang van twee pagina's van maandag tot en met vrijdag wordt teruggebracht naar één pagina. Het zaterdagse overzicht wordt uitgebreid. Via www.nrc.nl/beurs is een compleet en dagelijks overzicht van beurskoersen beschikbaar gekomen.

Oorzaak van de beperking in de krant is de conjuncturele noodzaak op het papierbudget van de krant te besparen, in combinatie met de volgende inhoudelijke overweging. De redactie is, gesteld voor de keuze, gaan twijfelen aan de noodzaak van de publicatie van de zogeheten `beurs van één uur'. Dit is de laatste tussenstand die de krant nog kan halen, gezien het sluitingstijdstip van NRC Handelsblad om half twee. De krant ligt immers meestal vanaf half zes op de mat, ruim na het sluiten van het Damrak om half zes. De koersoverzichten zijn dus ruimschoots verouderd op het moment van bezorgen. In een tijd waarin actuele koersinformatie via teletekst en internet volop beschikbaar is, lijkt deze vorm van dienstverlening via papier aan heroverweging toe. Maar we weten uit ervaring ook dat veel lezers hun aandeel graag dagelijks volgen. Zij vatten de `beurs van één uur in de NRC' als een vertrouwde graadmeter op, even relevant als de slotkoers. Hun doen we pijn door deze dienst te verminderen.

Daarom kiezen we voor een tussenweg. Vanaf vandaag wijzen we via de website van de krant (www.nrc.nl/beurs) iedereen de weg naar actuele koersinformatie. Daarvoor is een samenwerking afgesproken met HFB Today, een uitgave van Financiële Diensten Amsterdam die voor een sterk verbeterd aanbod van koersinformatie op de site van NRC Handelsblad zorgt. In de keuze van de rubrieken die in de krant niet meer dagelijks worden vermeld is rekening gehouden met de belangstelling van de algemene lezer. De tussenstanden van opties, warrants en reserve convertible bonds zijn beëindigd, terwijl de gewone aandelen zijn gehandhaafd.

Op zaterdag wordt nieuwe informatie opgenomen. De rubriek Euroselectie is vervangen door Internationale Selectie Blue Chips: 200 internationale fondsen die door FDA worden geanalyseerd, verdeeld in sectoren met elk hun eigen index. De rubriek Buitenlandse beurzen verdwijnt. In plaats daarvan komt er een vijftigtal indices van buitenlandse beurzen. Nieuw is de rubriek Wereldconjunctuur, met macro-economische informatie over de VS, Verenigd Koninkrijk, Japan, eurozone, alsmede Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje.

Bij de notering van de aandelen verdwijnt het total return. In plaats daarvan wordt het dividendrendement genomen, hetgeen voor sommige beleggers interessanter is geworden omdat dividend niet meer apart wordt belast. Verder wordt er meer aandacht besteed aan de liquiditeit via Omzet Week, Omzet gem. 200 dagen en de free float, de hoeveelheid vrij verhandelbare aandelen. Toegevoegd is de agenda, waarin jaarcijfers en aandeelhoudersvergaderingen van beursfondsen worden aangekondigd.

Dit is het slot van een serie stukjes waarin de lezer over veranderingen in de krant in 2002 werd geïnformeerd. Eerdere bijdragen werden op 2, 3 en 5 januari afgedrukt. Zie ook www.nrc.nl. Reacties naar nrc2002@nrc.nl of postbus 8987, 3009 TH Rotterdam