Grijze Wolven

De grondwet laat er amper misverstand over bestaan. De vrijheid van vereniging en vergadering is een van de primaire burgerrechten in Nederland. Zolang de openbare orde geen gevaar loopt, mag iedereen in een zaal samenkomen voor wat voor bijeenkomst dan ook. De artikelen 8 en 9 gelden dus ook voor een fascistoïde organisatie als de Grijze Wolven uit Turkije, zoals ze medio jaren negentig ook golden voor het `parlement' van de Koerdische extremistische partij PKK, dat indertijd in Den Haag vergaderde.

Ruim vijf jaar geleden ontstond ophef over de bijeenkomst van de radicale Koerden, omdat de grondwettelijke vrijheid van vergadering op gespannen voet stond met de diplomatieke betrekkingen met Turkije, waar de PKK wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Afgelopen weekeinde was het omgekeerd. Terwijl bekend werd dat een vooraanstaand lid van de PKK juist in Nederland politiek asiel heeft gevraagd, had de Turkse Federatie Nederland zaterdag de Brabanthallen in Den Bosch afgehuurd voor een massameeting ter ere van de Nationale Actie Partij (MHP), beter bekend als de Grijze Wolven, en haar leider Devlet Bahceli, tevens vice-premier van Turkije.

PKK en MHP zijn, zacht gezegd, water en vuur. Voor beide organisaties heiligt het doel nagenoeg alle middelen. Sinds PKK-leider Öcalan in Turkije gevangen zit, lijkt de PKK een iets pragmatischer koers te varen bij haar pogingen het Koerdische separatisme te bevorderen. Buiten Turkije blijft de PKK zich niettemin bedienen van afpersingspraktijken en lijkt de partij het geweld ook anderszins niet te hebben afgezworen. In Duitsland is de PKK daarom verboden, hoewel de organisatie niet voorkomt op de terroristenlijst die de EU eind vorig jaar heeft opgesteld. De MHP is de laatste jaren eveneens enigszins bedaard. Vergeleken met de overleden voorman Turkes, nog altijd de echte en mythische leider van de wolven, is Bahceli een grijze persoonlijkheid. Maar dat neemt niet weg dat de Grijze Wolven in Turkije zelf en onder de Turkse migrantengemeenschap in Europa een dubieuze naam hebben gehouden. In hun messianistische streven naar herstel van het pan-Turkse imperium uit de tijd van het Ottomaanse rijk, schuwen ze het geweld niet. In eigen land zijn ze nog steeds verantwoordelijk voor moord en doodslag. In de diaspora worden ook harde middelen ingezet om te voorkomen dat Turkse migranten integreren.

En toch zijn dat geen redenen een bijeenkomst van de Turkse Federatie Nederland op voorhand te verbieden. Dit constitutionele uitgangspunt is niet altijd eenvoudig. Maar het betekent allerminst dat de overheid machteloos staat. De grondwettelijke vrijheid kan namelijk worden beperkt als de openbare orde in het geding is.

Niet alleen de Binnenlandse Veiligheidsdienst, maar ook politie en justitie hebben het volste recht extremistische organisaties als deze nauwlettend in de gaten te houden en eventueel strafrechtelijk aan te pakken. De aanwezigheid van Grijze Wolven en PKK in Nederland rechtvaardigt op zijn zachtst gezegd een verhoogde aandacht. Zo kan worden voorkomen dat Nederland een vrijhaven wordt voor terroristen zonder de eigen democratische rechtsorde te grabbel te gooien.