`Euro bij toetreding tot EU'

Landen die lid van de Europese Unie willen worden moeten toezeggen dat zij op termijn ook de euro invoeren. Dat heeft Europees commissaris Günther Verheugen (Uitbreiding) gisteren gezegd voor de Duitse radio. Hij zei dat de Unie moet voorkomen dat het aantal EU-landen dat niet met de euro meedoet groter wordt. Drie van de vijftien leden hebben de Europese eenheidsmunt niet ingevoerd: Groot-Brittannië, Zweden en Denemarken. Zij hebben dit destijds bedongen in het EU-verdrag over de euro.

De EU praat met twaalf landen over toetreding. ,,Wij onderhandelen op zo'n manier met de kandidaat-lidstaten dat geen enkel toekomstig lid zich het recht voorbehoudt om zich verre van euroland te houden. Wij willen in de toekomst niet het probleem hebben dat wij nu met enkele lidstaten kennen'', aldus de uit Duitsland afkomstige commissaris.

Landen die tot de EU toetreden moeten vervolgens aan aanvullende economische en monetaire criteria voldoen voordat ze de euro mogen invoeren. Als de EU het voorstel van Verheugen overneemt, zou dat betekenen dat nieuwe EU-landen zich verplichten hun nationale munt op te geven zodra ze aan deze aanvullende eisen voldoen. De EU-kandidaten willen zelf snel tot de eurozone toetreden.

Nederland stelt zich op het standpunt dat de criteria voor uitbreiding van de eurozone zorgvuldig moeten worden gehanteerd en nageleefd. President Wellink van De Nederlandsche Bank waarschuwde eind vorig jaar nog voor overhaaste uitbreiding van de eurozone met Oost-Europese EU-landen. Hun relatief zwakke economieën zouden daar geen baat bij hebben en het zou ook niet goed zijn voor de euro.

De Europese Commissie liet medio november weten dat tien landen eind dit jaar de onderhandelingen over toetreding tot de EU kunnen afsluiten: Hongarije, Polen, Tsjechië, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Slowakije, Malta en Cyprus. Zij zouden vanaf 2004 bij de EU kunnen komen. In Bulgarije en Roemenië vergen de door Brussel verlangde politieke, economische en bestuurlijke aanpassingen voor toetreding meer tijd.