Biodiversiteit in Amerika in gevaar

In Noord-Amerika is sprake van een ,,crisis in de biodiversiteit''. Dat concludeert de Noord-Amerikaanse Commissie voor Samenwerking op het gebied van Milieu, een gezamenlijke organisatie van de overheden van Canada, de VS en Mexico.

In een vandaag gepubliceerd rapport, The North American Mosaic, schrijft de commissie dat meer dan tweehonderd diersoorten, variërend van de monarchvlinder tot de kabeljauw, worden bedreigd door vervuiling, menselijk ingrijpen in hun natuurlijke omgeving en vangst voor consumptie.

Volgens commissievoorzitter Janine Ferretti toont het rapport aan dat ,,in de laatste decennia het verlies en de verandering van de leefruimte de grootste bedreiging is gaan vormen voor dieren en planten.'' Als voorbeeld noemt ze de monarchvlinder, die trekt tussen Canada en Mexico en op zijn weg steeds ernstiger gehinderd wordt door de toenemende bebouwing aan de Californische kust, ontbossing in Mexico en het gebruik van pesticiden op melkplantbladeren.

Ook wordt in het rapport geconcludeerd dat we bezig zijn ,,de voedselketen leeg te vissen''. Er wordt aanzienlijk meer zalm, kabeljauw, heilbot en zwaardvis gevangen dan er jaarlijks bijkomt.

,,Aan het begin van het millennium wordt Noord-Amerika geconfronteerd met de paradox dat veel activiteiten waarop de Noord-Amerikaanse economie is gebaseerd leiden tot een verarming van het milieu waarvan we voor ons welzijn afhankelijk zijn'', aldus het rapport.

Inwoners van Canada en de VS behoren tot de grootste waterconsumenten ter wereld (ze gebruiken gemiddels twee keer zo veel water als Mexicanen). Het merendeel daarvan, ongeveer 80 procent, wordt opgeslokt door landbouw en waterkrachtcentrales. Veel van dat water wordt opgepompt uit waterhoudende grondlagen, zoals het vermaarde Ogallala Aquifer – een enorme watervoorraad waarvan het waterpeil tot voor kort met een meter per jaar daalde. Volgens het rapport bestaat er geen gezamenlijk beheer van grensoverschrijdende waterreserves. Dit dreigt vooral tot problemen te leiden in het dichtbevolkte grensgebied tussen Mexico en de VS.

De commissie constateert een toename van het aantal natuurrampen, die bovendien zorgen voor grotere schade doordat meer mensen in risicogebieden gaan wonen. Verder waarschuwt het rapport dat in het vervoer geen rekening wordt gehouden met duurzaamheid en dat statistieken geen rekening houden met de ,,werkelijke kosten'' van economische groei.

Rapport via: www.cec.org