Ambrose beschuldigd van plagiaat

Stephen Ambrose, een gerenommeerde Amerikaanse historicus en schrijver van wetenschappelijke bestsellers, zou delen van zijn nieuwe boek The Wild Blue hebben geplagieerd. Dit wordt beweerd in het tijdschrijft The Weekly Standard van 14 januari. Ambrose heeft inmiddels zijn excuses aangeboden. The Wild Blue, dat gaat over piloten van B-24 bommenwerpers in de Tweede Wereldoorlog, bevat volgens Weekly Standard-redacteur Fred Barnes meerdere passages die zijn overgenomen uit een andere studie over hetzelfde onderwerp: The Wings of Mourning van de historicus Thomas Childers. In voetnoten meldt Ambrose weliswaar dat hij Childers' boek als bron heeft gebruikt, maar nergens blijkt dat hij rechtstreeks uit het boek citeert. Childers heeft inmiddels ook zelf vastgesteld dat Ambrose uitvoerig passages uit zijn boek heeft overgenomen en is daar `enigszins teleurgesteld' over.

Childers schrijft bijvoorbeeld over de boordschutters: ,,Het was fysiek de meest oncomfortabele, geïsoleerde en beangstigende positie aan boord van het vliegtuig. De boordschutter klom in zijn koepel, trok het luik dicht en kwam vervolgens in de juiste positie te zitten.'' In het boek van Ambrose staat een passage, ontleend aan de voormalige senator George McGovern: ,,De geschutskoepel was, zoals McGovern zei, fysiek de meest oncomfortabele, geïsoleerde en beangstigende positie van het vliegtuig. De boordschutter klom in de geschutskoepel, trok het luik dicht en kwam vervolgens in de juiste positie te zitten.''

In een door zijn uitgeverij Simon & Schuster uitgegeven verklaring zegt Ambrose: ,,Dr. Childers heeft gelijk. Ik heb een fout gemaakt waar ik spijt van heb, en die in toekomstige edities van het boek zal worden gecorrigeerd.''