Paul Cliteur 4

Rechtsfilosoof Cliteur is prediker van het nieuwe evangelie van de mensenrechten. Het blijde deel is de sociaal-democratie. Het sombere de pluriformiteit van de godsdiensten.

De staat heeft gelukkig met deze opiaten afgerekend door godsdienst en kerk in de publieke sector monddood te verklaren. Daarbuiten kunnen deze hinderaars van de publieke moraal geen kwaad. Het blijde deel blijft dus over.

Cliteur zelf is gelouterd door de secularisatie en hij wil dat alle onbekeerden, vooral moslims, dezelfde doop ondergaan.

Apostel Cliteur heeft in de achttiende eeuw het licht gezien. De tijd van de slavenhandelaar Voltaire en de antisemieten Diderot en d'Holbach. Deze boodschappers van de verdraagzaamheid zagen al, dat religies voortkomen uit de troebele bron van onkunde en vrees.

Dat licht is Cliteur nu ook opgegaan. Niemand hoeft meer offers te brengen. Merkwaardig is wel dat alle belijders van een godsdienst het offer van hun `autonome' keuze op het altaar van de mensenrechten moeten leggen.

Storend is bovendien dat de eeuw van de mensenrechten de massaalste slachtingen aller tijden heeft opgeleverd. Alleen een fundamentalist als Cliteur kan dan ook, niet gehinderd door veel kennis van de gevolgen van ideologieën en vrees voor hun slachtoffers, zijn nieuwe evangelie zo kinderlijk belijden.