Nieuwe politieserie mist nog pregnantie

De nieuwe, elfdelige politieserie Ernstige Delicten die vanavond begint wordt door de VARA nadrukkelijk geannonceerd als opvolger van Unit 13 en De Geheime Dienst – vakkundig gebruiksdrama zonder artistieke ambities. Mij beviel de alledaagse sfeer in Unit 13 destijds beter dan de ietwat gekunstelde intriges in De Geheime Dienst, maar in beide series was te zien dat de Nederlandse tv-misdaad voortaan serieus kon worden genomen. Een boef was niet langer een beschaafd opgevoede acteur die vergeefs zijn best deed plat te praten, en een politieman kon ook geloofwaardiger zijn dan wat ons voordien zo vaak was vertoond.

Ernstige Delicten vertelt per aflevering een afgerond speurdersverhaal, maar komt tussen de bedrijven door ook telkens terug op een onopgeloste zaak. Geert Lageveen speelt een politieman die er niet in is geslaagd een vrouw te redden uit een huis dat in brand is gestoken. Die kwestie zit hem zo dwars dat hij zich laat overplaatsen naar de afdeling Ernstige Delicten – en dat is handig bedacht, want door zijn ogen maakt ook de kijker kennis met het werk van die lui. Dat maakt het in het begin af en toe wat uitleggerig, maar vooruit dan maar, want onze held moet het óók allemaal uitgelegd krijgen.

De reeks staat, net als de vorige, onder supervisie van Vivian Pieters, die zelf de eerste afleveringen regisseerde en verder drie andere regisseurs plus vier scenaristen aan het werk zette. De bekendste van hen is Carel Donck, tevens co-auteur van De 9 dagen van de gier, die het zich hier een stuk minder moeilijk heeft gemaakt. De acteurs werden goeddeels gerecruteerd uit het theatercircuit, zodat ze voor veel kijkers nog onbekend zijn. Dat maakt de identificatie des te gemakkelijker.

En toch weet ik, op basis van de twee afleveringen die ik zag, nog niet of ik Ernstige Delicten trouw zal blijven volgen. Er wordt nogal hoog opgegeven van de bijzondere opsporingsmethoden, maar zo bijzonder kon ik ze tot dusver niet vinden. Verder ligt het tempo niet hoog, en de intriges kwamen me ietwat kleurloos voor, net als de manier waarop alles in beeld was gebracht. Zelfs de muziek van Henny Vrienten, die aan de twee vorige series zo veel bijdroeg, klonk mij minder pregnant in de oren. Hopelijk komt er allengs wat meer vaart in, wat meer spanning en wat meer karaktertekening. Dat zou geen kwaad kunnen.

Ernstige Delicten, VARA, Ned.3, 20.08-21.00u.