Nieuw: Leven &cetera en Thema

Vanaf vandaag biedt NRC Handelsblad iedere zaterdag vier in plaats van twee bijlagen aan.

Zaterdags Bijvoegsel en Wetenschap & Onderwijs krijgen gezelschap van Leven &cetera en Thema. Voorheen werd laatstgenoemde bijlage op donderdag gepubliceerd onder de naam Profiel.

Met Thema heeft de zaterdagkrant er een wekelijkse special van vier of vijf pagina's bij over een actueel onderwerp. Leven &cetera is een bijlage waarin een aantal onderwerpen aan bod komt dat voorheen in de donderdagse Agenda stond, zoals mode, reizen en eten & drinken. Verder behandelt Leven &cetera ook onderwerpen als populaire cultuur, cd's en boeken, vooral vanuit de invalshoek van de gebruikers.

De donderdagkrant gaat derhalve in omvang terug van vier naar twee katernen. Maar de uitgaansgegevens voor het weekend en de week erna blijven in de krant van donderdag te vinden. Lezersonderzoek heeft uitgewezen dat de lezer ruim voor het weekend over dergelijke informatie wil blijven beschikken.

NRC Handelsblad zal dus voortaan met uitzondering van vrijdag en zaterdag in een compactere omvang van twee katernen verschijnen. Op vrijdag verschijnt de krant dan met het Cultureel Supplement en Boeken, en op zaterdag volgen de overige bijlagen, met één keer per maand het magazine M.

Aan de zaterdagse voorpagina zijn de wijzigingen ook te zien: de extra's bij de krant krijgen meer gewicht in de presentatie, terwijl de datering van de krant op `zaterdag en zondag' wordt gesteld. Daarmee wordt aangegeven dat de `weekendkrant' een aparte uitgave is, met aandacht voor onderwerpen die in de werkweek niet aan de orde komen. De redactie knipoogt ook naar het fenomeen van de buitenlandse zondagskrant het journalistieke moment voor terugblik, reflectie en ontspanning, liefst vergezeld van eigen nieuws en verdiepende verhalen. Zo'n weekendkrant willen we dit jaar liefst gaan maken. De nieuwe bijlage Leven &cetera kan gezien worden als een spin-off van (voorheen) Agenda, Cultureel Supplement en Media. Een bijlage met onderwerpen die dicht op de huid van de lezer zitten, althans in het weekend. Leven &cetera biedt ruimte voor de `overige' zaken in het leven, zoals reizen, eten, drinken, populaire cultuur, mode en media. Het populaire zaterdagse scryptogram zal voortaan ook in Leven &cetera worden gepubliceerd.

Leven &cetera en Thema beogen de krant rijker te maken, maar niet zwaarder. Natuurlijk is er veel onderzoek gedaan naar leesgewoonten, de verwachtingen van de lezer bij NRC Handelsblad en de toegevoegde waarde van katernen. Kort samengevat vindt de lezer een dikkere krant geen bezwaar als de organisatie maar helder is en de concepten duidelijk. Dan wordt een katern wegleggen niet als een zonde ervaren en het lezen van de krant niet als een plicht. Mede daarom is de navigatie door de krant aangepast: de bijlagen hebben een uniform vormgegeven titel gekregen en een eenduidige inhoudsopgave. Alle pagina's zijn doorgenummerd. De bijlagen, met uitzondering van Thema en Leven &cetera, zijn één pagina dunner geworden. Er worden daarom over de hele linie meer kortere artikelen aangeboden.

Deze laatste ingreep is overigens niet louter ingegeven door de wens de zaterdagkrant te versterken. Hier spreken ook de tegenvallende advertentieconjunctuur en de kostenstijgingen in de dagbladsector. Maar wel denkt de redactie dat tegen beknoptere bijlagen bij de lezer minder bezwaar is in een omvangrijker zaterdagkrant.

De conjunctuur heeft ook gevolgen voor het magazine M. Dat komt in de zomermaanden juli en augustus één keer uit, in een gecombineerd zomernummer. Het magazine komt in december 2002 net als tijdens de afgelopen feestdagen twee keer uit. Net als deze maand vervalt daarom het januari-nummer ook in 2003.

De lezer werd eerder over veranderingen op de mediapagina's en de donderdagbijlagen geïnformeerd op woensdag 2 en donderdag 3 januari. Zie ook www.nrc.nl Reacties naar nrc2002@nrc.nl of postbus 8987, 3009 TH Rotterdam