Naheffing dreigt voor zelfstandige

Zelfstandige ondernemers lopen nog steeds het risico achteraf een aanslag te krijgen voor niet-betaalde sociale premies. Dat blijkt uit stukken die de nieuwe uitvoerder heeft verstuurd aan belangenorganisaties.

Een nieuwe wet die bedoeld is om de onzekerheid weg te nemen, wordt door de nieuwe uitvoerder van de sociale zekerheid, het UWW, namelijk anders uitgelegd dan door staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken).

De wetswijziging, die in december door het parlement werd aanvaard, regelt dat een door de Belastingdienst afgegeven zelfstandigheidsverklaring ook bepalend moet zijn voor het al dan niet betalen van sociale premies. Hierbij wordt gekeken naar criteria als aantal opdrachtgevers, winstverwachting en bedrijfsrisico.

Maar uit stukken van het UWV blijkt dat de uitvoerder nog steeds zelf én volgens eigen criteria zal bepalen of een zelfstandige niet feitelijk in dienst is bij een werkgever. In dat geval moeten er alsnog sociale premies worden betaald.

Kamerlid Hindriks (PvdA) is verbolgen over de handelwijze van het UWV. ,,Ze denken daar dat ze zomaar hun gang kunnen gaan. Ze moeten terug in het hok.'' Hij zal Hoogervorst na het Kamerreces (22 januari) om opheldering te vragen.

Er zijn naar schatting 350.000 freelancers ofwel zelfstandigen zonder personeel. De afgelopen jaren werden veel zelfstandigen en hun opdrachtgevers geconfronteerd met onverwachtse naheffingen door de uitvoeringsinstellingen. Hoogervorst zei in het parlement dat de zelfstandigheid voor de sociale verzekeringswetten (WW en WAO) ,,nu volledig is geharmoniseerd'' met de fiscale wetgeving. Het UWV schrijft evenwel: ,,De waarde van de [zelfstandigheidsverklaring] voor de werknemersverzekeringen is beperkt''.

Het UWV kon gisteren niet reageren. Sociale Zaken erkent dat het UWV het ,,wat ongelukkig'' heeft opgeschreven. Volgens een woordvoerder zal de wet ,,gewoon worden uitgevoerd zoals die bedoeld is''. Het Platform Zelfstandige Ondernemers heeft daar weinig vertrouwen in en zegt dat ,,de uitvoeringsorganisatie is erop gericht zoveel mogelijk premies te innen''.

Geld telt: Pagina 17

    • Herman Staal