Martin Rees

Sir Martin Rees wil (`Oerknallen bij de vleet', W&O, 22 december) als kosmoloog ``alles in het werk stellen om te achterhalen waarom een uniek recept voor de kosmos toch zo'n interessante kosmische leefomgeving heeft opgeleverd met mijzelf als nevenproduct. Misschien lukt het fysici in de nabije toekomst een theorie op te stellen die uit de voeten kan met het vroegste heelal en die vertrouwen inboezemt, omdat zij mysteries waar experimentatoren nu geen raad mee weten afdoende verklaart.''

Zou het ter verklaring van deze mysteries geen aanbeveling verdienen fysici te laten samenwerken met wijsgerige antropologen die in een kosmologie uitgaan van de hypothese van het primaat van het (geestelijk) leven (in plaats van materie) en van de mens als hóófdproduct?