Haagsche Bluf

Winkelpleintje in het centrum van Den Haag waar een aantal gevels gekopieerd is van bestaande of verdwenen gebouwen in Den Haag en Delft. Het ontwerp is van de `Haagse vastgoedkoning' Gerard Stevers.

,,Het contrast tussen de gladde glasplaten en de rijk geornamenteerde gekopieerde gevels maakt Haagsche Bluf tot een volmaakte weerspiegeling van de hedendaagse Nederlandse architectuur [...]een bizar, vervreemdend winkelplein [...] maar ontegenzeggelijk ook `een teken van deze tijd'.

Bernard Hulsman, 2 januari 2002.

Den Haag. Te bereiken via Nieuwstraat, Venestraat, Vlamingstraat of Groenmarkt.