`Eiland moet Fries blijven'

Schiermonnikoog is en moet een Fries eiland blijven, vindt de Oger burgemeester Bertus Fennema. Formeel ligt een deel van de gemeentegrond van het waddeneiland, een zandvlakte met duinvorming aan de oostkant van het eiland, nu al binnen de Groningse gemeente Eemsmond. Fennema wil met zijn Groningse overzeese buren praten over een grenscorrectie waarmee Eemsmond zijn verantwoordelijkheden aan Schier overdraagt.

Schiermonnikoog is de laatste vijftien jaar twee kilometer oostwaarts gegroeid. Niet dat het eiland zich in oostelijke richting verplaatst, want ook aan de westkant komt er gemeentegrond bij. Fennema wil dat de verantwoordelijkheden duidelijk komen te liggen. ,,Wat bijvoorbeeld als er gif aanspoelt vanuit zee? Als locale overheid kunnen wij er dan niet optreden, omdat het gebied formeel niet bij ons hoort. Dat soort zaken moet je regelen met je buurgemeente.'' En wel via een convenant of een grenswijziging, vindt hij. Dat laatste is een ,,zware procedure'', waarmee beide gemeenteraden en provinciale staten van Groningen en Fryslân moeten instemmen. Omdat de uitkering uit het gemeentefonds afhankelijk is van de grootte van een gemeente kan een grenswijziging voordeliger zijn, stelt Fennema.

Hij kaartte het onderwerp vorig jaar al eens aan bij zijn Groninger collega's. Loco-burgemeester Rein Eisinga van Eemsmond is het met Fennema eens dat er iets geregeld moet worden. ,,Ook gezien de toenemende juridificering van de maatschappij, waarbij burgers allerlei zaken kunnen claimen. Al zal dit op deze zandplaat niet zo snel gebeuren.'' Van een grenscorrectie wil hij echter niets weten. ,,Het Wad is zo'n dynamisch gebied. De situatie kan volgend jaar weer heel anders zijn, want eilanden wandelen doordat stormen zandplaten wegslaan.''

Of Schiermonnikoog in zijn geheel bij de provincie Groningen moet horen, is overigens een andere discussie, vinden Eisinga en Fennema. ,,Maar de Schiermonnikogers zijn welkom'', grapt de eerste. ,,Dan hebben wij tenminste ook een eiland met een vuurtoren.'' Fennema, die oud-gedeputeerde van Groningen is, spreekt van een ,,ludieke discussie''. ,,De Groningers willen een eiland waar mensen wonen, want op Rottumerplaat en Rottumeroog, wat wel bij hen hoort, zitten alleen vogels. Dat vinden ze blijkbaar niet interessant genoeg.''