De Graaf wil overleg Torentje afschaffen

Het Torentjesoverleg, het wekelijkse beraad tussen minister-president, vice-premiers en fractievoorzitters van de coalitiepartijen, is overbodig en moet worden afgeschaft.

Dat schrijft D66-fractievoorzitter T. de Graaf vandaag in deze krant. ,,Het `Torentje' staat voor achterkamertjes en handjeklap waar het gewone hardwerkende Kamerlid de dupe van wordt. Die prijs is het niet waard.''

De fractieleider van D66 constateert dat het Torentjesoverleg niet meer is dan ,,een rituele wekelijkse lunch'' die ,,maar een enkele keer informatief en zelden doorslaggevend'' is. ,,Als er al in de afgelopen jaren iets werd `geregeld', dan betrof het een aanpassing van het regeerakkoord.''

Naar aanleiding van het opstappen van Kamerlid R. van Gijzel (PvdA) hekelt de D66-leider de ,,overdaad aan rituelen en doorgeschoten professionalering van de politieke verhoudingen''. Zo vraagt hij zich af waarom de PvdA zo sterk heeft gehecht aan fractiediscipline toen Van Gijzel als woordvoerder in botsing kwam met zijn fractievoorzitter A. Melkert inzake de politieke afhandeling van de bouwfraude. In de ogen van De Graaf kan de zogeheten fractiediscipline aanzienlijk worden versoepeld. ,,Wat zou er eigenlijk tegen zijn geweest als Rob van Gijzel zijn eigen verhaal in de Kamer had kunnen houden en een ander PvdA-Kamerlid dat van de fractiemeerderheid?''

In het Zaterdags Bijvoegsel schrijft J. Wallage, voorheen PvdA-fractievoorzitter, verder dat Van Gijzels vertrek niets met fractiediscipline te maken had, maar voortkwam uit een vertrouwensbreuk tussen Van Gijzel en Melkert.

W. Aantjes, oud-fractievoorzitter van ARP en CDA, meent echter dat Van Gijzel zijn eigen zin te ver heeft doorgezet. ,,Toen hij in de slotfase van het debat een ander standpunt wenste in te nemen dan de fractie namens welke hij het woord voerde, was daarmee de basis aan zijn woordvoerderschap ontvallen.''

Zaterdags Bijvoegsel: pagina 27