Brieven

U kunt reageren op stukken in Leven &cetera met brieven van maximaal 300 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor teksten om reden van lengte en duidelijkheid te redigeren.

U kunt uw brieven sturen aan Redactie Leven &tcetera, NRC Handelsblad, Postbus 3372, 1001 AD AMSTERDAM. Mailen kan ook, aan leven@nrc.nl

Vermeldt bij een e-mail wel uw postadres. Zonder zo'n adres wordt de brief niet geplaatst. Ongevraagd toegezonden artikelen worden niet geretourneerd.