Zorreguieta (2)

Arij Ouweneel stelt in een ingezonden brief (Boeken, 14.12.2001) dat in mijn boek Zorreguieta de hoofdpersoon `niets meer en niets minder dan zijn verhaal' vertelt, en dat het boek `toont hoe hij zich aan de Nederlanders wil presenteren.' Daarbij zou hij – ditmaal voor Argentijnse consumptie – zijn rol belangrijker maken dan feitelijk het geval was.

In mijn boek (besproken in Boeken, 7.12.2001) toon ik juist aan dat Zorreguieta het tegenovergestelde doet. Zorreguieta probeert zijn rol bij de staatsgreep en tijdens zijn (onder-)staatssecretariaat te bagatelliseren.

Mijn boek is het resultaat van anderhalf jaar spitten in kranten en boeken en uiteindelijk ben ik er ook in geslaagd veel primaire bronnen te raadplegen. Niet alleen Zorreguieta zelf, maar ook andere leden van de economische ploeg van Videla's regime. Overigens kunnen we Zorreguieta's vooraanstaande rol bij de voorbereidingen van de staatsgreep zo uit de krant van die dagen halen. Hij organiseerde de belangrijkste vergaderingen die tot de staatsgreep opriepen en voerde er het hoogste woord.

Ouweneel concludeert ten onrechte dat Zorreguieta slechts een loopjongen was van de grote mannen uit de Argentijnse landbouwsector. In mijn boek geef ik vrij nauwkeurig aan hoe Zorreguieta, inderdaad aan het begin van zijn carrière een loopjongen, op den duur zelf een grote voorman binnen die landbouwwereld werd. Wie heeft wie voor zijn karretje gespannen? Als het aan Zorreguieta lag, zou zijn door mij gereconstrueerde levensverhaal dezelfde kern hebben gehad als zijn verklaring van april 2001: ik was maar een eenvoudige functionaris die de landbouw diende en verder wist ik van niks.