Ziekenhuis in Alkmaar streng voor rokers

In Medisch Centrum Alkmaar geldt sinds 1 januari een algemeen rookverbod. In het ziekenhuis mag nergens meer worden gerookt, ook niet op kamers van medewerkers. Het binnenterrein is eveneens verboden terrein voor rokenden. Wel zijn twee plekken in het ziekenhuis aangewezen als rokersruimte.

Dit heeft de directie van het ziekenhuis eind december laten weten aan de circa 3.000 personeelsleden. Het rookverbod werd volgens S. van Soest, secretaris van de Raad van Bestuur, ,,met name overtreden door medewerkers, maar ook door patiënten en bezoekers''.

Sinds elf jaar is in het Alkmaarse ziekenhuis, zoals in elke zorginstelling, roken verboden in de `publieke delen', zoals de ziekenzaal en de kantine. Dit op grond van de Tabakswet, die op 1 januari 1990 inging. Volgens een woordvoerder van minister Borst (Volksgezondheid) kunnen instellingen naar eigen goeddunken het rookverbod uitbreiden, zodat kamers van medewerkers er ook onder vallen. Dit is in Alkmaar gebeurd.

Volgens Van Soest is geen sprake van stopzetting van de behandeling en verwijdering door de politie bij overtreding van het rookverbod. ,,De portiers mogen de politie alleen bellen als er heibel komt.''

De directie van het Alkmaarse ziekenhuis besloot tot het algemene rookverbod na twee waarschuwingen van de Keuringsdienst van Waren. Overal hing `een rookgordijn', met name in de centrale hal. Brieven met kritiek van het Astmafonds speelden volgens Van Soest ook een rol. ,,Wij willen een gezonde instelling zijn. Een ziekenhuis is wel de laatste plaats waar je als zieke kan worden lastiggevallen door rook. Het gedogen is erin geslopen en dat was niet de bedoeling.''

De Stichting Rokers Belangen kapittelt het rookverbod in Alkmaar omdat de twee nieuwe rookruimtes ontoegankelijk zijn voor bedlegerige patiënten. Zij zouden geen alternatief hebben gekregen voor het roken op de eigen kamer of de gang. Het ziekenhuis erkent dit en zegt te streven naar het creëren van rookruimtes, die ook per bed toegankelijk zijn. Het deelt ook de kritiek dat er te weinig rookruimtes zijn, gelet op de omvang van het ziekenhuis (900 bedden, 3000 medewerkers). Van Soest wijst erop dat het ziekenhuis met ruimtegebrek kampt. ,,We kunnen moeilijk extra rookruimtes openen als dit ten koste gaat van de medische zorg.''

In het Medisch Centrum Haaglanden wordt het rookverbod volgens een woordvoerder ,,zelden overtreden''. Als het gebeurt zijn het patiënten, niet medewerkers, die in overtreding zijn. Weigeren deze het roken te staken, dan pakt het afdelingshoofd sigaretten en aansteker af ,,en geeft ze pas terug in één van de acht rokersruimtes'', aldus de woordvoerder. ,,Kinderachtig maar wel effectief.''