Tij voor KLM begint enigszins te keren

Voor luchtvaartmaatschappij KLM begint het tij langzaam te keren. De cijfers van het bedrijf over december laten na de terroristische aanslagen in de VS op 11 september een duidelijk gunstiger beeld zien dan de maanden november en oktober. In december lag het totale vervoer 8 procent lager dan in dezelfde periode in 2000. Voor oktober en november waren die cijfers respectievelijk 12 en 10 procent. Dat heeft KLM vanochtend meegedeeld.

KLM vervoerde in december 10 procent minder passagiers, maar omdat de capaciteit met 9 procent werd teruggebracht, bleef de bezettingsgraad van de toestellen vrijwel gelijk. De hardste klappen vielen op de routes van en naar de Verenigde Staten. KLM-toestellen vervoerden op dat traject bijna een kwart minder passagiers. Volgens de luchtvaartmaatschappij trekt het uitermate lucratieve vervoer in de businessclass weer wat aan.

De vervoerde hoeveelheid vracht was in december 5 procent lager dan eind 2000. Vooral het vrachtvervoer naar Azië stond onder druk, terwijl het vervoer van vracht naart de VS een lichte opleving te zien gaf.

KLM doet het met deze cijfers beter dan de markt. Hann Verheijen, analist bij Rabo Securities schat de daling van het totale vervoer voor de luchtvaartsector op 15 tot 20 procent. Voor de relatief gunstige ontwikkeling bij KLM zijn volgens Verheijen een aantal oorzaken aan te wijzen. Ten eerste heeft het faillissement van Sabena KLM extra passagiers opgeleverd. KLM profiteert van het wegvallen van het Brusselse vliegveld Zaventem. Maar belangrijker is dat het bedrijf adequaat heeft gereageerd. ,,KLM heeft flink gesneden in zijn capaciteit'', zegt Verheijen. ,,Hierdoor veranderde de bezettingsgraad nauwelijks en dat scheelt sterk in de kosten.''