Reformatorisch leren rekenen met euro's

Behalve marktkooplieden, winkeliers en pizzabezorgers worstelen ook sommige christelijke scholen met de euro. Alle basisscholen hebben nieuwe rekenmethodes moeten aanschaffen waarin de euro in plaats van de gulden figureert in de sommen. Dat plaatste een aantal reformatorische scholen voor dilemma's: de sommen moeten kloppen, maar de boeken mogen niet al te werelds zijn.

Voor de Rehobothschool en de Eben-Haëzerschool in Opheusden heeft directeur G.R. van Leeuwen gezocht naar een geschikte methode: ,,Onze scholen hebben een reformatorische grondslag. Veel rekenboeken sluiten niet aan bij ons wereldbeeld, ze ademen een wereldse sfeer.''

Van Leeuwen heeft moeite met het ,,occultisme'' in sommige boeken. Kabouters, heksen en andere sprookjesfiguren horen volgens hem niet thuis op school. ,,Je moet de ware schepping niet verwarren met een fantasiewereld. De kinderboekenschrijver Paul van Loon gaat daar bijvoorbeeld veel te ver in. In zijn boeken lopen duiveltjes met hoorns en bokkenpoten rond. Wij geloven dat satan bestaat, maar zó mag je hem niet aan kinderen voorstellen.''

Rekenboeken gaan niet zo ver als Van Loon, maar Van Leeuwen wil een duidelijke grens trekken. ,,Om te voorkomen dat de grens steeds verder opschuift, hebben we besloten alle fantasiefiguren te weren.''

Op zoek naar een geschikte europroof methode heeft Van Leeuwen veel rekenboeken bekeken. De wereld in getallen van uitgeverij Malmberg is volgens hem het minst verwereldlijkt: ,,Die methode konden we makkelijk aanpassen aan onze eigen visie.''

Twee schoolbegeleidingsdiensten, het Dominee G.H. Kersten-onderwijscentrum en de Begeleidingscommissie Gereformeerd Schoolonderwijs, maakten voor een aantal scholen een reformatorische versie van De wereld in getallen. Volgens een woordvoerster van het onderwijscentrum was het geen dure onderneming: ,,Tachtig tot negentig scholen hebben de speciale methode gekocht. We hebben een regeling met de uitgever getroffen, zodat de reformatorische uitgave niet duurder is dan de originele.''

,,Het gaat om scholen op gereformeerde grondslag'', zegt de woordvoerster. ,,Zij dragen uit dat de dienst aan God boven alles gaat, en dat je je naaste moet liefhebben zoals jezelf.''

Een som over een bezoek aan de bioscoop is daarom geschrapt. ,,Wij gaan niet naar de bioscoop, omdat hetgeen je daar ziet niet tot eer van God en tot nut van de mensen zelf is'', legt de woordvoerster uit. Bovendien zetten veel films aan tot geweld. Het is volgens haar bewezen dat kinderen agressief kunnen worden van films waarin veel wordt gevochten.

Ook sommen over de dagen van de week zijn aangepast. In de reformatorische versie begint de week niet op maandag, maar op zondag. ,,Jezus is op een zondag opgestaan uit de doden, daarom is dat voor ons de eerste dag van de week.''

Daarnaast zijn de illustraties veranderd. Tekeningen met vrouwen in broeken bijvoorbeeld komen in de reformatorische versie niet voor. De reden is een tekst in Deuteronomium 22: ,,Het kleed eens mans zal niet zijn aan een vrouw, en een man zal geen vrouwenkleed aantrekken; want al wie zulks doet, is den HEERE uw God een gruwel'', citeert de woordvoerster.

Van Leeuwen vond een andere aanpassing belangrijk: ,,Wij zijn tegen sportverheerlijking. Daarom hebben we een som over de Olympische Spelen geschrapt. Dat is een evenement waar wij ons niet in kunnen vinden, omdat sporters hun lichaam ervoor in de waagschaal stellen. Dat gaat ons te ver.''

Hij is blij met de nieuwe methode. ,,De wereld in getallen hebben we in één keer in alle klassen kunnen invoeren. We moesten wel, in verband met de euro.''

Volgens de woorvoerdster van het Dominee G.H. Kersten-onderwijscentrum hebben vier tekenaars – niet allemaal christelijk – aan de aanpassing meegewerkt. ,,We hebben ook niet speciaal gezocht naar christelijke tekenaars. Voorzover ik weet is de samenwerking met deze mensen prima gegaan.''

Het is niet mogelijk kinderen helemaal af te schermen van het occulte. ,,Je weet nooit wat ze op straat tegenkomen'', zegt de woordvoerster. Maar via tv en internet zullen ze er niet snel mee in aanraking komen. ,,Gelovigen van onze gezindte gebruiken internet alleen zakelijk. En een tv hebben de meeste gezinnen niet.''