Overeenstemming over VN-actieplan tegen racisme

De Verenigde Naties hebben na maanden getouwtrek overeenstemming bereikt over een internationaal actieplan tegen racisme en vreemdelingenhaat.

De publicatie van het document, het resultaat van een in september in de Zuid-Afrikaanse stad Durban gehouden conferentie over racisme, werd vertraagd door een geschil over passages die handelden over slavernij en kolonialisme. Europese landen keerden zich tegen een te scherpe veroordeling van slavenhandel uit vrees voor schadeclaims.

Het nu opgestelde plan bevat geen concrete stappen over slavenhandel. In een aparte bijlage wordt slavernij wel veroordeeld en in politieke termen erkend als onrechtvaardig, maar er worden geen consequenties aan verbonden. De landen die zich aan slavenhandel schuldig maakten, wordt opgeroepen zich te verontschuldigen. Slavernij wordt ,,een misdaad tegen de menselijkheid'' genoemd.

Een veroordeling van Israël, zoals de Arabische landen wilden, is ook niet in het document opgenomen. Wel wordt het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen erkend. Beide partijen wordt gevraagd het vredesoverleg snel te hervatten.

In september verlieten de Verenigde Staten en Israël de conferentie wegens scherpe anti-Israëlische teksten in de concepttekst.

Het document geeft wel aanbevelingen die moeten leiden tot het volledig uitbannen van discriminatie en rassenhaat.

De Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Mary Robinson, is tevreden over het plan. Ze zei dat de wereld nu een ,,levend document'' heeft om opnieuw vaart te zetten achter de strijd tegen discriminatie.

,,Met dit plan kunnen we het momentum van de conferentie bewaren en verplichtingen van Durban verwerkelijken. Ik kan geen betere manier bedenken om het nieuwe jaar mee te beginnen'', aldus Robinson.

Het actieplan gaat nu voor goedkeuring naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

document: www.nrc.nl/Doc