Oorlogstribunaal Sierra Leone nu in oprichting

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Kofi Annan, heeft gisteren plannen voor een oorlogstribunaal in Sierra Leone goedgekeurd ondanks een tekort aan geld voor het tribunaal. Volgende week zal een VN-delegatie naar het West-Afrikaanse land vertrekken om voorbereidingen te treffen. Ongeveer twintig mensen die zich tijdens een burgeroorlog in de jaren negentig mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zullen voor het tribunaal moeten verschijnen.

Tijdens de oorlog tussen regeringstroepen en rebellen van het Verenigd Revolutionair Front (RUF) werden op systematische wijze bij onschuldige burgers ledematen afgehakt. Ook zouden duizenden mensen zijn vermoord en verkracht. Ruim 5.000 kinderen zouden door het RUF zijn ontvoerd om hen te drogeren en op te leiden als soldaten. Een van de leiders van het RUF, Foday Sankoh, zal waarschijnlijk een van de eersten zijn die wordt gedaagd door het tribunaal.

Anders dan de twee andere oorlogstribunalen het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag en het Rwanda-tribunaal in het Tanzaniaanse Arusha zal het Sierra Leone-tribunaal worden gevestigd in het land zelf, en zal het hof ook bestaan uit rechters uit Sierra Leone. Het tribunaal, dat waarschijnlijk wordt gevestigd in de hoofdstad Freetown, zal zich ook bezighouden met misdaden tegen het nationaal recht.

De Veiligheidsraad van de VN besloot in november 2000 tot de oprichting van het tribunaal nadat regeringstroepen en rebellen van het RUF een bestandsakkoord hadden ondertekend. Vervolgens werden 15.000 VN-manschappen in Sierra Leone gestationeerd.

VN-leden hebben inmiddels voor het eerste jaar van het tribunaal bijna 15 miljoen dollar toegezegd. Geschat wordt dat 16 miljoen dollar nodig is. Voor het tweede en derde jaar is ongeveer 40 miljoen dollar nodig en hiervan is pas de helft toegezegd. In tegenstelling tot andere oorlogstribunalen wordt het tribunaal in Sierra Leone gefinancierd door vrijwillige bijdragen van VN-leden. Gebrek aan internationale interesse voor het tribunaal hield vorig jaar de oprichting nog tegen. Kofi Annan zei nu te geloven dat er voldoende ,,politieke wil'' is om van het tribunaal een succes te maken.

Het succes van het tribunaal wordt tevens bemoeilijkt door een akkoord tussen de regering van Sierra Leone en de rebellen, waaronder veel rebellen amnestie verkregen in ruil voor een staakt-het-vuren. Volgens de VN-gezant voor Sierra Leone, Allieu Ibrahim Kanu, kan het tribunaal echter over een jaar beginnen met de eerste verhoren.