Louis van Gasteren

In mijn artikel `Gered door de thuiszorg' (CS 21 dec.) werd gemeld dat filmmaker Louis van Gasteren zijn films op eigen kosten in optimale staat bracht, alvorens deze aan het Filmmuseum over te dragen. Dit is onjuist. Van Gasteren liet mij weten dat hij er juist verheugd over is dat de overheid via het Filmmuseum fondsen beschikbaar heeft gesteld om zijn werk te conserveren. Van alle films zijn nieuwe (kleur-gecorrigeerde) prints gemaakt en ze zijn gedigitaliseerd. De filmmaker wil de indruk wegnemen dat hij zelf een dergelijk bedrag zou kunnen fourneren: ,,Ik en vele collega's weten maar al te goed hoeveel een brood kost bij Albert Heijn.'' Wel heeft Van Gasteren zijn films met behulp van de genoemde subsidie zelf laten conserveren vóór ze naar het museum gingen.

Ook deelde Van Gasteren mee dat hij de belastingbetaler belooft geen Van Gasteren Stichting te zullen oprichten.

    • Hans Schoots