Loon- en inkomstenbelastingen/Sociale premies

In het overzicht van de premies, belastingen en heffingen in de krant van 31 december 2001 (pagina's 18 en 19) is een aantal storende fouten geslopen. Zo stonden in de tabel voor de loon- en inkomstenbelastingen onjuiste cijfers over de tarieven voor de personen van 65 jaar en ouder. In de tabel voor de sociale premies waren enkele cijfers onjuist. Om die reden drukt de redactie twee van de tabellen opnieuw af, maar nu met de juiste gegevens.