Keyzer

Het is jammer dat uw columnist H.J.A. Hofland niet kon weten dat op de dag van publicatie van zijn terecht waarderend stuk over restaurant Keyzer in Amsterdam het volledig personeel collectief ontslag per 1 mei kreeg aangezegd. Ook de door Hofland begrijpelijk geroemde obers, van wie velen met een imponerend aantal dienstjaren en bijhorende leeftijd, zullen nu maar moeten zien of zij ergens nog aan de slag komen en dat dan vermoedelijk tegen een `junioren-salaris', zoals in het restaurant-vak gebruikelijk schijnt te zijn.

Als na 9 maanden het Keyzerlijk paleis wordt herboren zal dat dus mede uit de as van de vroegere medewerkers zijn, tenzij de directie alsnog zou besluiten om met de individuele medewerkers, rekening houdend met hun mogelijkheden, een toekomstplaatje op te stellen. Zo niet, dan zou wellicht lang vóór 1 mei de door Hofland, mij en vele anderen gewaardeerde ambiance verdwenen kunnen zijn, laat staan dat die 9 maanden later weer kan worden opgebouwd.