Journalistiek jubileum

In 1902 werd de eerste sportjournalist bij een dagblad benoemd, waardoor 2002 een jubileumjaar is. De Telegraaf wees toen John Coucke aan, wat beschouwd mag worden als een doorbraak in de sportjournalistiek. Niet omdat voor de eerste keer iemand zich specialiseerde in sport, maar wegens het feit dat dit voor de eerste maal gebeurde bij een krant. Want de jaren daarvoor werd sporadisch melding gemaakt van wedstrijden, maar die verslagen waren kort en vaak ondergebracht in de rubriek `Ongelukken'.

Het groeiende aantal sporters had voor 1902 natuurlijk al een grote belangstelling voor het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. Wegens eerdergenoemd gebrek aan aandacht deden ze dat met hun eigen periodieken. Dat kon een blad van een overkoepelende bond zijn of een samenwerkingsverband van verschillende verenigingen, zoals in Amsterdam gebeurde bij een aantal voetbalclubs. Het Sportblad. Officieel orgaan van den Nederlandschen Voetbalbond, bijvoorbeeld, dat voor de prijs van drie gulden per jaar naar de leden werd verstuurd `mits vooruit betaald'.

Deze bladen werden enerzijds gebruikt voor mededelingen van sportieve en bestuurlijke aard, zoals uitslagen en bestuursnotulen. Tevens werden reportages en achtergrondverhalen geschreven over nieuwe ontwikkelingen in de sport of zelfs geheel nieuwe sporten, die mogelijk waren geworden door technologische ontwikkelingen. Zoals in het eerste geïllustreerde sportblad van Nederland, Revue der Sporten, dat in de jaargangen na de start in 1907 veel stilstond bij toentertijd nieuwe sporten als vliegen en autoraces.

Maar ook de oude, traditionele bezigheden als paardrijden en militaire sporten als schermen kwamen uitgebreid aan bod. En wat een eeuw geleden de grootste blikvangers waren in deze tijdschriften? Voetbal en in de winter schaatsen, dus die twee zitten ons al lang in het bloed.

De bladen van zo'n honderd jaar geleden zijn nu nog steeds erg leuk om door te bladeren, omdat ze veel informatie van binnen en buiten de sportwereld bevatten. De artikelen gaan over de toeschouwers, met onder meer een prachtige foto uit 1907 van alle negen voetbalsupporters die met het Nederlands Elftal mee waren gereisd naar Engeland om getuige te zijn van een 12-2 nederlaag tegen het gastland. Of over de wedstrijd zelf, met werkelijk alle informatie die maar te noteren is, tot aan het kamermeisje toe in het hotel (dat liep toen wél goed af). Degene die nu zegt dat we te weinig weten over de beginjaren van de Nederlandse sport moet daarom eerst die bladen maar eens lezen voordat hij het opnieuw zegt.

En toen kwam Coucke dus, die zijn ervaring als sportverslaggever bij een krant in Frankrijk had opgedaan. De dagbladsportjournalistiek kan dit jaar daarom een algemeen feestje vieren. NRC (Handelsblad) moet nog tot 2009 wachten voor een eigen jubileum: dan is het exact een eeuw geleden dat Hans Meerum Terwogt de eerste sportmedewerker werd.

jurryt@xs4all.nl